Sporene fra USA skræmmer - nu vil regionen fjerne stoffer fra medicinrum

I USA er et stort antal mennesker døde af misbrug af opioider. Nu skal en ny handleplan nedbringe brugen af stoftypen i Region Syddanmark.

I årevis har hundredetusindvis af mennesker i USA kæmpet med afhængighed og misbrug af såkaldte opioider. De amerikanske myndigheder anslår, at opioider fra 1999 og frem til 2021 har kostet i omegnen af 645.000 mennesker livet.

Opioider er stærke smertestillende stoffer, som også er afhængighedsskabende. Nogle af de mest kendte præparater, som indeholder opioider, er Oxycodon, Tramadol og morfinpiller. 

Sporene fra USA skræmmer. For at reducere brugen af opioider har Region Syddanmark udarbejdet en handleplan, som politikerne nu skal tage stilling til.   

- Vi kan se, at i USA er der en epidemi, hvor mennesker er afhængige af den type stoffer, og den situation ønsker vi ikke at havne i, siger regionsrådsformand Bo Libergren (V). 

Hovedmålene i planen er, at antallet af personer, som er i behandling med opioider skal reduceres. Derudover skal gennemsnitsforbruget per bruger reduceres. 

Der er også fokus på typen af opioider. Planen lægger således op til, at når lægerne udskriver opioider, skal det som udgangspunkt være morfin. Derudover er det et mål, at der ikke bliver lavet nye ordinationer af tramadol efter 1. januar 2024.

- Helt overordnet ønsker vi ikke, at mennesker skal blive afhængige af det, der hedder afhængighedsskabende stoffer - heller ikke det, som i vores verden er lægemidler, siger Bo Libergren.

Som en del af handleplanen skal der laves målrettet information til borgere og sundhedsfagligt personale om stofferne. Derudover skal stofferne tramadol og oxycodon fjernes fra medicinrum på hovedparten af hospitalsafdelingerne.

Sundhedsudvalget har allerede nikket til handleplanen. Derfor forventer regionsrådsformanden også, at handleplanen bliver godkendt, når den er på dagsordenen på forretningsudvalgsmødet d. 6. december. 

Det er potente sager

Der er ikke kun i USA, at opioider har været et hedt emne. Herhjemme har opioiderne også været i søgelyset. DR har således afdækket, at flere unge bliver indlagt og dør med opioider i blodet.

Derfor er der god grund til, at der bliver sat ind for at reducere brugen af opioider, mener regionsrådsformanden. 

- Vi har taget det op, fordi det er et fokusområde. Der er en risiko for, at der er for mange mennesker, som bliver afhængige, siger Bo Libergren. 

Der er ikke nyt, at regionen sætter fokus på området. 

- Vi har længe haft et fokus på lægernes udskrivning af de her stoffer, men nu tager vi en omgang mere både med sygehuset og med almen praksis, siger Bo Libergren. 

Han mener, at man skal have respekt for stoffernes virkning. 

- Det er nogle potentente sager, som det er forbundet med en risiko at bruge for meget af igennem længere tid, siger han. 

Bo Libergren har ikke indtryk af, at brugen af opioider er specielt højt i Region Syddanmark sammenlignet med de andre regioner. 

Oversigt

    Oversigt