Stort syddansk sats på telemedicin

IT-selskabet, KMD, og deres partner TDC Erhverv har vundet en stor ordre med udvikling og udbredelse af telemedicin i Region Syddanmark.

Der er tale om en ny, tablet-baseret og trådløs udgave af den såkaldte KOL-kuffert, som har gjort det muligt at udskrive KOL-patienter tidligere og viderebehandle dem i eget hjem.

KMD leverer selve softwaren, mens TDC Erhverv leverer udstyr, installerer det hos brugerne og lære dem at bruge det.

Opgaven er sendt i udbud som led i, at regringen, sundhedsmyndighederne og Danske Regioner satser stort på telemedicin fremover.

I første omgang er løsningen rettet mod OUH, som har 10 års erfaring med telemedicin; men den bliver tilgængelig for alle sygehuse i Region Syddanmark og - på sigt - i hele Danmark.

Målet er også at udvikle telemedinske løsninger for andre patientgrupper end KOL-patienter.

Lægelig direktør på OUH, Peder Jest, ser frem til det ny mobile udstyr:

- Det bliver endnu lettere for patienterne, da det kan bruges hvor som helst og når som helst, siger han.

Afviser kritik

Forskning på OUH rejste fornylig tvivl om telemedicins resultater og om det lever op til sundhedsvæsenets håb om at spare store omkostninger ved at behandle flere patienter i eget hjem.

Forskningen, der omhandlede diabetespatienter,  viste ingen forskel på resultaterne af telemedicin i forhold til konventionel behandling, flere telemedicinske patienter end konventionelle patienter døde, og noget tyder på, at telemedicin blot er et ekstra - og dermed fordyrende - led i behandlingen.

Men lægelig direktør på OUH, Peder Jest, er ikke i tvivl om, at telemedicin er fremtiden:

- For brugerne af KOL-kufferten er det en stor lettelse. Mange af dem er så dårlige, at de har meget svært ved overhovedet at komme hos lægen eller på hospitalet. Ja, de kan knap gå fra deres egen stue til køkkenet uden at blive stærkt forpustede. Det siger sig selv, at telemedicin rummer store fordele set med brugernes øjne, siger han.

Han efterlyser, at debatten om telemedicin i højere grad medtager brugervinklen:

- Det kan godt være, at eksperter og økonomer afskriver det som værende for dyrt og uden bedre resultater, men man burde nok også spørge brugerne om, hvordan de har det med telemedicin fremfor konventionel behandling, siger Peder Jest.

Han mener, det er et spørgsmål om livskvalitet. Mange af de dårligste KOL-patienter er døende, og det kan være en meget stor belastning for dem at skulle på hospitalet, hvor de ofte flyttes mellem forskellige afdelinger og bagefter skal behandles videre hos egen læge.

Han medgiver, at det har været dyrt i begyndelsen; men at det ofte er sådan, når man går foran med nye metoder.

- Det skal udvikles, og både vi og patienterne skal lære at bruge det rigtigt, ligesom vores IT-systemer skal indrettes mere hensigtsmæssigt, siger han.

Det ny udstyr begynder at blive taget i brug i december 2016. Udstyret bliver udleveret af OUH på midlertidig basis og er sikret, så patienterne for eksempel ikke selv kan installere apps eller andet.