I det fynske folks tjeneste

Sundhedsaftale: Færre skal ryge og syge skal beholde job

Færre skal ryge, den mentale trivsel hos børn og unge skal forbedres, og syge borgere skal beholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er målet i en ny sundhedsaftale i Syddanmark.

Færre skal ryge, den mentale trivsel hos børn og unge skal forbedres, og syge borgere skal beholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Foto: Linda Kastrup / Scanpix Denmark

Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og de praktiserende lægers organisation PLO Syddanmark har aftale en række mål, der skal i mål inden 2023.

Baggrunden for aftalen er klar: De kommende år vil presset på sundhedsvæsenet stige. Der kommer fortsat flere ældre, antallet af borgere med en eller flere kroniske sygdomme vil stige, og det samme er tilfældet for borgere med psykiske lidelser.

For at løse den udfordring, kræver det et godt samarbejde på tværs af region, kommuner og praktiserende læger.

Det er Sundhedskoordinationsudvalget, som står bag arbejdet med sundhedsaftalen.

- For mig er ét af de vigtigste mål, at borgene ikke bliver kastebold imellem myndighederne. Vi har et fælles ansvar for, at borgerne får et sammenhængende forløb, og hvis der er tvivl om, hvem der skal gøre hvad, og hvem der betaler, så må tvivlen aldrig komme borgeren til skade, siger formand for Sundhedskoordinationsudvalget, Bo Libergren (V) i en pressemeddelelse.

Læs også Nyborg vedtager rygeforbud: Slut med at ryge på hjemmearbejdsdage

Formand for PLO Syddanmark, Jørgen Skadborg, er også glad for aftalen:

- Praktiserende læger arbejder hver dag for at holde borgerne i Syddanmark sunde og raske og for at sikre, at de får den hjælp, de har brug for, når sygdommen rammer. Den nye sundhedsaftale giver gode forudsætninger for at udvikle vores samarbejde med Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, så vi i fællesskab kan tage et endnu større ansvar, siger Jørgen Skadborg.

Fakta om sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

 

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed.

 

Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

 

Tre vigtige mål

 

Sundhedsaftalen for 2019-2023 rummer nogle meget konkrete målsætninger. Tre vigtige mål er:

  • At nedbringe antallet af rygere i Syddanmark fra de 19 procent, der i dag ryger dagligt, til blot 13 procent i 2023. Hvis det lykkes, vil Syddanmark være den region, som har færrest daglige rygere.
  • At nedbringe antallet af børn og unge, som ikke trives, fra 23 procent til 16 procent for kvinder og fra 11 procent til 8 procent for mænd.  De seneste år er der sket en voldsom stigning i antallet af børn og unge, som ikke trives.
  • At 51 procent af borgere med psykisk sygdom, og 82 procent af borgere med fysisk sygdom har tilknytning til arbejdsmarkedet i 2023. Det er nyt, at borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet er med i aftalen. Baggrunden er, at det kan være forbundet med store personlige og økonomiske omkostninger at stå uden arbejde. 

Som noget nyt er sundhedsaftalens mål koblet til de nationale mål for sundhedsvæsnet og den syddanske sundhedsprofil, som opdateres hvert fjerde år via en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Det gør det muligt løbende at følge med i, om udviklingen går i den ønskede retning.

 

Kilde: Region Syddanmark