I det fynske folks tjeneste

Venstremand forarget over fynskvalgt partifælle: - Mærkeligt og fordækt

Venstres Jane Heitmann har anonymt stillet spørgsmål om landets regionsrådspolitikere. Det undrer i partiet, og regionsrådsmedlem i Region Syddanmark Bo Libergren kalder det forargeligt.

00:15

Venstres Bo Libergren er forarget over partikollegaen Jane Heitmann. Video: Morten Albek

Anonyme spørgsmål om landets regionsrådspolitikere vækker undren og vrede. Jyllands-Posten har kunnet fortælle, at spørgsmålene blev stillet af Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann - og det bekymrer regionernes venstre-politikere.

Regionsrådsmedlem og gruppeformand i Region Syddanmark Bo Libergren frygter, at spørgsmålene er stillet for at skabe splid mellem regionens politikere og befolkningen, efter regionerne er foreslået nedlagt.

 - Jeg bemærker særligt, at de er stillet anonymt, og det undrer mig i den grad. Så kan man kun spekulere over, om formålet med at få samlet de her oplysninger er at udstille folkevalgte og prøve at appellere til en lille misundelse.

Opdatering

Artiklen er opdateret med en udtalelse fra Jane Heitmann, der tirsdag eftermiddag i en SMS er vendt tilbage på TV 2/Fyns henvendelse.

 

Læs også Vækker vrede: Stillede anonyme spørgsmål om udgifter til rejser, iPads og taxakørsel

00:19

Bo Libergren konstaterer, at langt de fleste svar på de 19 stillede spørgsmål kan findes på nettet. Video: Morten Albek

Luk video

 

Han kalder det både "mærkeligt" og "fordækt", at spørgsmålene er stillet anonymt.

- Jeg bliver både forbavset og forarget, når jeg ser en partifælle og politisk kollega prøve at appellere til politikerleden og småligheden, siger Bo Libergren til TV 2/Fyn.

De 19 spørgsmål

Jane Heitmann har i alt stillet 19 spørgsmål. Langt de fleste handler om regionspolitikernes udgifter, og Bo Libergren konstaterer, at langt de fleste svar ligger tilgængelige på internettet.

- Der er ikke noget mærkeligt i, at når man modtager sine dagsordener elektronisk, skal man bruge en iPad for at kunne læse dem og have dem med til et møde. Hvis man kører til et møde, får man kørselsgodtgørelse. Det er jo arbejdsredskaber, der jævnt hen bliver spurgt til. Meget af det kan findes på regionernes hjemmesider. 

- Det er selvfølgelig lettere at bruge embedsværkets tid og ressourcer på det end på selv at gøre et stykke arbejde, men langt de fleste oplysninger, kan man slå op, siger Bo Libergren.

 

Læs også TV 2 erfarer: Regeringen vil nedlægge regionsrådene

Spørgsmålene

Hvilke udvalgsture har regionsråde været på siden 1. januar 2015, og hvad er formålet med hver enkelt tur?

 

Hvor meget tjener de fem regionsrådsformænd, når man medregner øvrige hverv og indkomst i relation til regionsrådsarbejdet, herunder også værdien af tjenestebil?

 

Hvem er de 25 regionsrådspolitikere, der tjener mest på lønnede hverv udover regionsrådsvederlaget?

 

Hvor mange penge har hver af de fem regioner brugt på udvalgsrejser i 2015, 2016, 2017 og 2018, herunder udgifter til kost, drikkevarer og logi?

 

Hvor mange af de 500-800 medarbejdere, der bliver berørt af sundhedsreformen, er administrativt ansatte?

 

Hvor mange regionsrådsmedlemmer er samtidig medlem af et byråd og/eller Folketinget?

 

Hvor mange penge bruger regionerne på taxakørsel om året?

 

Hvor mange regionsrådsmedlemmer har en sundhedsfaglig uddannelse?

 

Hvad svarer vederlaget for et regionsrådsmedlem til per møde?

 

Hvem er de 25 politikere, der har de største indkomster fra hverv og regionsrådsvederlag, og hvor meget tjener de om året?

 

Hvor stor er andelen og antallet af regionernes administrativt ansatte, der arbejder i kommunikations- eller presseafdelingen?

 

Hvad er størrelsen på godtgørelser til landets regionsrådsmedlemmer fordelt på hver region for hvert af årene 2015, 2016, 2017 og 2018, og hvor meget er der blevet godtgjort på henholdsvis taxakørsel, befordring i egen bil, fly, øvrig transport, avisabonnementer, internet, telefon, kurser og konferencer?

 

Hvad har Danske Regioner betalt til Kjeld Møller Pedersen i honorar for oplæg, forskningsprojekter og lignende?

 

Hvor meget anvender regionerne årligt på administration?

 

Hvor mange regionsrådsmedlemmer er fuldtidsbeskæftigede i sundhedsvæsenet?

 

Hvor meget er der blevet brugt på indretning af regionsrådsformændenes kontorer siden 2007 i hver af de fem regioner?

 

Hvor mange penge bruger regionerne på avisabonnementer om året?

 

Hvor mange regionsrådsmedlemmer får stillet en eller flere af følgende ting til rådighed af en af de fem regioner: iPads, avisabonnement, telefon, taxakort og tjenestebil?

 

Hvor meget tjener ledelsen i Danske Regioner, og hvor meget tjener direktøren for Danske Regioner?

Se mere

 

Han understreger, at det ikke er mærkeligt at sætte spørgsmåltegn ved brugen af offentlige midler. Blot ved at gøre det anonymt. 

- Hvis man har en god sag, hvorfor stiller man dem så ikke med navns nævnelse? Som sagt, der er ikke noget fordækt i nogen af disse oplysninger. Det, der er mærkeligt og fordækt, er at stille spørgsmålene anonymt, mener han.  

TV 2/Fyn har været i kontakt med Jane Heitmann, der tirsdag ikke ønsker at stille op til et TV-interview, fordi hun er på ferie.

Men tirsdag eftermiddag kom hun med en udtalelse på SMS til TV 2/Fyn. 

 

tir. 12. feb. 10:21
Journalist, Cecilie Nisgaard
Kære Jane Heitmann,
Jeg har forsøgt at ringe til dig angående de 19 spørgsmål, som du har stillet anonymt til økonomi - og indenrigsministeren.
Vi er på TV 2/Fyn oprigtigt nysgerrige efter at høre, hvorfor du gerne vil have svar på de 19 spørgsmål, som du har stillet anonymt til økonomi - og indenrigsministeren?
Jeg vil høre, om du vil stille op til et interview til TV 2/Fyn. Vi kan komme ud til dig eller du kan komme her?
Jeg ser frem til at høre fra dig. Mvh. Cecilie Nisgaard, TV 2/Fyn.

tir. 12. feb. 14:52
Jane Heitmann
Hej. Tak for din SMS. Jeg er i udlandet på vinterferie. Herunder svar på din henvendelse: Det er helt normalt, at der bliver stillet spørgsmål i udvalgene uden navn. Og alle udvalgsmedlemmer kan få at vide, hvem der har stillet spørgsmålene. Jeg har stillet spørgsmålene om regionernes drift og administration, fordi jeg har haft et ønske om at få konkret viden og et faktuelt grundlag at debattere ud fra. For mig har det været vigtigt at kunne forholde mig faktuelt til de spørgsmål om regionernes drift og administration, som jeg bliver mødt af til debatter rundt omkring. Vi ønsker jo at flytte penge fra netop administration og drift til eksempelvis ansættelse af mere sundhedsfagligt personale på sygehusene og i kommunale sundhedshuse over hele landet. Jeg har noteret mig, at spørgsmålene har vakt forundring og nogen har følt sig mistænkeliggjort. Det har naturligvis ikke været min hensigt. Derfor har jeg valgt at trække spørgsmålene. Bh Jane