I det fynske folks tjeneste

Kæmpe svindelsag inddrager nu advokater og revisorer

Tiltalt 44-årig udtalte sig for første gang i sag om svindel for 36 millioner kroner i Redningsgruppen. Derimod nægtede den ene af to indkaldte revisorer at kommentere på sit arbejde.

00:35

Så kom der hul på sagen om Redningsgruppen. For første gang udtalte den 44-årige hovedtiltalte sig - dog kun til sin forsvarer.

Det var en usædvanlig dag i byretten i Odense torsdag.

For første gang udtalte den tidligere indehaver af Redningsgruppen sig om en sag, hvor han er tiltalt for groft skyldnersvig, bedrageri og dokumentfalsk for 36 millioner kroner.

Og for første gang trådte manden, der meldte sagen til politiet, frem på scenen.

Det er revisor Egon Debel fra Lillebælt Revision, der var indkaldt som vidne.

Han forklarede, at han oprindelig var imponeret over sin klient, som han blev revisor for i 2011 igennem forretningsbekendte, da Redningsgruppen lejede lokaler i Middelfart Erhvervspark.

Genialt

 - Det var genialt at udfordre Falck og selve selskabskonstruktionen var også fornuftig. Der blev stiftet en masse underliggende selskaber. De skulle tage sig af hver deres sektor og geografiske område, fortalte Egon Debel.

Men da Vejpatrulje/Assistance-DK fik en stor ordre hos Københavns Kommune på grund af de kraftige oversvømmelser i 2011, fik revisoren bange anelser.

For mens alle aftaler og de underleverandører, der blev hyret til opgaven af Redningsgruppen skulle aflevere deres regninger til Vejpatrulje/Assistance-DK, så gik alle betalingerne fra Københavns Kommune ind i det nystiftede selskab RK Skadesservice A/S.

- Det er ulovligt. Det endte med, at kreditorerne ikke fik deres penge, og at Vejpatrulje/Assistance-DK blev solgt og siden opløst, fortalte den tidligere revisor.

Han fik heller ikke selv betaling for sine ydelser, og han bad efterfølgende om at fratræde som revisor. 

Det førte til sammenstød med selskabets bestyrelsesformand, advokat Tom Bramminge Christensen.

For advokaten fik ikke slettet Debel som revisor.

Deimod indklagede Tom Bramminge ham til Revisornævnet for at have beholdt det selskabsmateriale, som han siden sendte til Skat og efterfølgende til politiet.

Ifølge Debel fik han i første omgang en advarsel, men blev siden pure frifundet af Revisornævnet. Han overvejer nu et civilt søgsmål mod Tom Bramminge, der skal vidne på mandag.

Den tidligere ejer af Redningsgruppen, en 44-årig mand fra Randers-egnen, afgav som nævnt forklaring for første gang i retten. Dog kun til sin forsvarer.

Han ønsker ikke at lade sig afhøre af anklageren.

Han afviste, at Vejpatrulje/Assistance-DK-selskabet blev brugt som skraldespand og oplyste, at selskabet faktisk havde betalt regninger til den ene af to større underleverandører på oprydningsopgaverne i København, mens den anden kreditor var indtrådt i et krav mod kommunen og ikke længere havde et udestående med Vejpatrulje/Assistance-DK.

To yderligere vidner blev ført torsdag.

Kort entré

En branchekollega, der berettede om en handel, der gik i vasken, fordi han efter eget udsagn skulle sælge en MAN-lastbil til et fakturabeløb, der var væsentligt højere end den reelle salgspris.

Desuden gjorde revisor Søren Høj Rasmussen fra Reviscan en kort entré.

Han ønskede ikke at lade sig afhøre, da konkursboets kurator Christian Jul Madsen har indklaget ham for Revisornævnet med henblik på en eventuel efterfølgende erstatningssag, hvis det viser sig, at han har gjort sit revisionsarbejde mangelfuldt.

En sådan sag overvejes også i forhold til Tom Bramminge Christensen, oplyser Christian Jul Madsen til TV 2/Fyn.

Der er gæld for cirka 55 millioner kroner i konkursboet efter Redningsgruppen.

Næste retsmøde er på mandag.