I det fynske folks tjeneste

Autohjælp-skandale: Middelfart-revisorer afvist af politiet

Lillebælt Revision meldte allerede i 2012 et af Redningsgruppens selskaber til Bagmandspolitiet og Fyns Politi, men blev afvist.

Foto: Kromann Reumert

I dag tages der hul på sagen om svindel for 36,2 millioner kroner i autohjælpsbranchen.

Som omtalt hos TV 2/Fyn tirsdag er det direktøren og indehaveren af en række selskaber med forbindelse til Redningsgruppen, der risikerer fængsel, hvis han dømmes skyldig i en lang række forhold som groft skyldnersvig, konkursrytteri, grov dokumentfalsk, bedrageri og brud på regnskabsloven.

Sagen omfatter 16 selskaber, og for et af selskaberne råbte revisorerne i Lillebælt Revision allerede i december 2012 vagt i gevær. Man kunne blandt andet ikke få adgang til at revidere regnskabet.

Revisorerne meldte forholdene i  det i Middelfart hjemmehørende selskab Vejpatrulje/Assistance-DK Aps. Først til Bagmandspolitiet dernæst til Fyns Politi. 

Selskabet gik konkurs i august 2012, og Lillebælt Revision havde opdaget en lang række forhold, som man mente SØIK burde se på.

Men Bagmandspolitiet sendte sagen videre til Fyns Politi.

Fyns Politi oplyste imidlertid, at man ikke på det foreliggende grundlag kunne håndtere anmeldelsen.

- Det er politiets opfattelse, at der er behov for en anmeldelse, hvor der i højere grad bliver fremlagt dokumentation for de påståede lovovertrædelser, hedder det.

Heller ikke selskabet Redningskorps Danmark A/S kunne Lillebælt Revision komme til at revidere, og til sidst trak det vestfynske revisionsfirma sig som revisorer.

I forbindelse med konkursen i Vejpatrulje/Assistance-DK Aps. tiltrådte Christian Jul Madsen fra Kromann Reumert i Århus imidlertid som kurator, fordi selskabet nu var hjemmehørende i Århus.

Han afleverede den 21. maj 2013 den såkaldte paragraf 110 stk. 4 redegørelse efter konkursloven, der skal gøre opmærksom på eventuelt mistænkelige eller kriminelle forhold.

Skyldnersvig

I redegørelsen til Østjyllands Politi skrev Århus-advokaten, at han havde været i dialog med selskabets tidligere revisor, Lillebælt Revision.

Han støttede revisorernes politianmeldelse ved at meddele, at der kunne foreligge en overtrædelse af straffeloven herunder formodentlig skyldnersvig.

Det ændrede ikke på, at andre af selskaberne i autohjælps- og redningskoncernen fortsatte deres eget liv.

Så sent som i maj 2014 påtegnede Reviscan Revisorinteressentskab regnskabet for koncernregnskabet Redningsgruppen Danmark A/S Danmark Holding med en blank påtegning.

Fire måneder senere var selskabet gået konkurs med en gæld på 17 millioner kroner.

De selskaber, der indgår i retssagen i dag, har efterladt en gæld på sammenlagt 55 millioner kroner ifølge anklagemyndigheden.

Anklagemyndigheden forlanger fængselsstraf for den tiltalte. Han mener derimod, at han er uskyldig.