Odense kvitter smøgerne

Odense er den kommune i Region Syddanmark, hvor der er færrest rygere, og hvor flest aldrig har prøvet at ryge.

I 2017 var 16,3 procent af odenseanerne daglige rygere - det laveste tal siden den første undersøgelse i 2010, da tallet var 21,5 procent og under gennemsnittet i Region Syddanmark, som var på 18,5 procent.

Det viser undersøgelsen, Hvordan har du det?, hvor omkring 5.000 odenseanere har besvaret forskellige spørgsmål om sundhed.

Den viser også, at andelen af storrygere er på retur fra 10,8 procent i 2010 til 7,3 procent i 2017. Det er også det laveste tal i Region Syddanmark, hvor gennemsnittet er på 9,3 procent.

51,8 procent af odenseanerne har aldrig prøvet at ryge. Også det er rekord i regionen, hvor gennemsnittet er på 48,6 procent.

quote Jeg er vildt glad for, at det går den rette vej - det er ret imponerende

Brian Skov Nielsen, formand, sundhedsudvalget, Odense, (EL).

Formand for sundhedsudvalget i Odense Kommune, Brian Skov Nielsen (EL), ser det som et vigtigt skridt i retning af kommunens vision om et røgfrit Odense i 2030 og den første røgfri generation i 2025.

- De her flotte tal er supergodt nyt for sundheden i Odense. Som tidligere ryger husker jeg, hvor belastende det var at hoste som en gammel dieselmotor hver morgen, men også hvor svært det alligevel var at stoppe. Så jeg er vildt glad for, at det går den rette vej - det er ret imponerende. Nu skal vi holde den gode kurs ved fortsat at satse på forebyggelse og støtte og på et tæt samarbejde med organisationer, foreninger og arbejdspladser.

Drikker mindre

Odenseanerne har også skåret ned på indtagelsen af alkohol.

I 2017 overskred 17 procent Sundhedsstyrelsens anbefaling om højst syv ugentlige genstande for kvinder og 14 for mænd. I 2010 var tallet 24,4 procent; men Odense ligger stadig over det regionale gennemsnit på 15,4 procent.

Sundhedsundersøgelsen, Hvordan har du det? gennemføres i alle landets kommuner i et forsøg på at afdække folks sundhedsadfærd, helbred, trivsel og sociale relationer.

I alt omkring 180.000 danskere har deltaget i undersøgelsen, der er den tredje siden 2010. Det gør det muligt at følge udviklingen over tid og målrette forebyggelse og sundhedsfremme.