I det fynske folks tjeneste

Budgetforlig i regionen: Undgår ny sparerunde

Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået budgetforlig om Region Syddanmarks 2017-budget.

Foto: Claus Fisker/Scanpix

Sent torsdag aften blev et flertal af politikerne i regionsrådet i Region Syddanmark enige om et budget for 2017. Umiddelbart undgår regionen at skulle ud i en større sparerunde.

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre er alle en del af det flertal, der sikrer Region Syddanmarks budget for 2017.

Samlet set står 37 af regionsrådets 41 medlemmer bag forliget. Enhedslisten overvejer fortsat, om de ønsker at tilslutte sig forliget med deres to mandater.

Nye Borgerlige og Liberal Alliance, der hver har et mandat, er ikke en del af forliget.

- De besparelser, vi har gennemført tidligere i år, har givet os et robust udgangspunkt for forhandlingerne om regionens 2017-budget. Det gode udgangspunkt gør, at vi undgår endnu en sparerunde, og at vi har haft mulighed for at prioritere en række strategiske indsatser, der peger fremad. For eksempel i forhold til fremtidens økonomiske styring af sygehusene og udviklingen af det nære sundhedsvæsen, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Regionsrådsformanden glæder sig særligt over det brede forlig, der giver mulighed for at se længere frem.

- Forhandlingerne har været konstruktive, og jeg glæder mig over, at de har ført til et bredt forlig. Jeg vil gerne takke forligspartierne for de gode drøftelser. Samtidig glæder jeg mig over, at vi kan fortsætte med at skabe gode rammer for patienterne over hele regionen – uanset om man rammes af fysisk eller psykisk sygdom. Desuden har vi mulighed for, indenfor rammerne, at investere i nyt udstyr, der sikrer bedre behandling, siger Stephanie Lose.

Konkrete initiativer

Budgetforliget indeholder desuden en række konkrete initiativer og ønsker for 2017:

- Ventetiden på at få et høreapparat skal ned på under tre måneder. Derfor vil regionen blandt andet oprette en regionsklinik på Sønderborg Sygehus.

- De gode erfaringer med tilstedeværelse af psykiatrimedarbejdere i Headspace, der er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge, skal fortsætte og udbredes.

- Projekter for at forebygge unges mistrivsel permanentgøres.

- Arbejdet med at ombygge Sønderborg Sygehus til specialsygehus fremrykkes.

- For at nedbringe antallet af retspsykiatriske patienter, der bliver indlagt i almenpsykiatrien, omdannes et almenpsykiatrisk afsnit til et retspsykiatrisk afsnit.

- Regionen ønsker, i partnerskab med Esbjerg Kommune, at indlede en dialog med lokale og nationale fonde for at finde finansiering til en helikopterlandingsplads på den nye sengebygning ved sygehuset i Esbjerg.

- Der afsættes to mio. kr. til fejringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020.

Efter planen skal Region Syddanmarks budget for 2017 formelt vedtages på regionsrådsmødet mandag den 26. september 2016.

Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2017 på godt 25 mia. kr. For de penge leverer omkring 25.000 fuldtidsmedarbejdere sundhed, social- og psykiatriydelser og regional udvikling til 1,2 mio. syddanskere.

Du kan læse hele Region Syddanmarks pressemeddelelse om budgetforliget her