I det fynske folks tjeneste

Provinsborgmestre: Nu vil vi hjælpe hovedstaden

34 borgmestre fra hovedstadsområdet har klaget over, at det er for dyrt hos dem: Det har vi løsningen på i provinsen, lyder det fra kollegaer i resten af landet.

Der er idyllisk i provinsen, og så rækker pengene længere end i hovedstaden.

En gruppe borgmestre fra provinsen – herunder fra Langeland og Svendborg – har skrevet et åbent brev til deres kollegaer i hovedstadsområdet.

34 borgmestre fra hovedstadsområdet har nemlig bedt om hjælp til at stoppe forskellen mellem hovedstadskommunerne og resten af Danmark. De 34 borgmestre synes, det er blevet for dyrt at bo i hovedstadsområdet, og borgerne der har et mindre rådighedsbeløb end en tilsvarende familie i resten af landet.

- I regnestykket hopper man blandt andet behændigt over den værditilvækst, som familien har haft i sin bolig. Henover årene har væksten i huspriserne i hovedstadsområdet langt oversteget resten af landet. Denne opsparing i boligen overstiger langt det lavere rådighedsbeløb, og den ekstra opsparing er endda skattefri, lyder det fra provinsborgmestrene.

Løsningen er meget simpel: Folketinget skal fordele Danmarks ressourcer ud over landet

Provinsborgmestrene

Og der er særlig udviklingen i boligpriserne, som provinsborgmestrene finder skævvrider regnestykket.

- Vi kan godt forstå, at hovedstadskommunerne ikke vælger at lave regnestykket for gennemsnitsfamilien i og uden for hovedstadsområdet. Den store forskel i gennemsnitlønninger og formuer vil her blive alt for tydelig. 

Provinsborgmestrene mener, at problemet skyldes, at Danmark har samlet alle landets besluttende institutioner i hovedstadsområdet. Og med dem stort set samtlige interesseorganisationer, større servicevirksomheder, medievirksomheder og meget andet.

- Løsningen på de 34 borgmestres problem er som skrevet meget simpel: Folketinget skal sørge for at fordele Danmarks ressourcer, statslige investeringer- og arbejdspladser fornuftigt ud over landet, så vores fælles skatte- og afgiftspenge ikke skaber kunstigt rige områder og lige så kunstigt fattige områder, konkluderer provinsborgmestrene.  

Det åbne brev er underskrevet 18 borgmestre:
Arne Boelt (borgmester Hjørring Kommune), Bjarne Nielsen (borgmester Langeland Kommune), Carsten Kissmeyer (borgmester Ikast-Brande Kommune), Erik Buhl Nielsen (borgmester Varde Kommune), Erik Flyvholm (borgmester Lemvig Kommune), Erik Lauritzen (borgmester Sønderborg Kommune), Holger Schou Rasmussen (borgmester Lolland Kommune), Iver Enevoldsen (borgmester Ringkøbing-Skjern Kommune), John Brædder (borgmester Guldborgsund Kommune), Johnny Søttrup (borgmester Esbjerg Kommune), Knud Kristensen (borgmester Vesthimmerland Kommune), Lars Erik Hornemann (borgmester Svendborg Kommune), Lene Kjelgaard Jensen (borgmester Thisted Kommune), Leon Sebbelin (borgmester Rebild Kommune), Mads Jakobsen (borgmester Struer Kommune), Mogens Gade (borgmester Jammerbugt Kommune), Stén Knuth (borgmester Slagelse Kommune), Thomas Adelskov (borgmester Odsherred Kommune).

Og fire organisationer
Carsten Abild (formand for Landsbyerne i Danmark), Finn Slumstrup og Viggo Mortensen (Oprør fra Udkanten), Jakob Fastrup (formand for Danmark på Vippen), Peder Christian Kirkegaard (formand for Staten i hele Danmark).