I det fynske folks tjeneste

Stor enighed i Faaborg-Midtfyn: Budgettet er på plads

Næste års budget i Faaborg-Midtfyn Kommune er mandag faldet på plads. 23 ud af 25 mulige tilsluttede sig budgettet.

Faaborg-Midtfyns borgmester, Christian Thygesen.

Faaborg-Midtfyn har mandag indgået et bredt forlig for næste års budget. Og det sker med næsten fuld opbakning - 23 ud af 25 mulige medlemmer i kommunalbestyrelsen tilsluttede sig nemlig budgettet. Bag forliget står: Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Sydfyns Borgerliste og Venstre. 

Kun Enhedslisten og Alternativet er ikke med i forliget.

I en pressemeddelse siger borgmester Christian Thygesen blandt andet:

- Vi har skabt økonomisk grundlag for, at vi kan udvikle den kommune vi gerne vil have i fremtiden. Der har været en stor fælles ansvarlighed og opbakning til både vores udviklingsstrategi og økonomiske politik i forhandlingerne. Og vi har et politisk samarbejdsklima, som gør, at der er en stor og meget konstruktiv vilje til at ville finde hinanden. 

De centrale punkter

Forligspartierne skriver selv om budgetaftalens centrale punkter i pressemeddelelsen:

En stigning i serviceudgifter

Der er sket en række omfordelinger på tværs af og inden for de store velfærdsområder, som igen i år giver en samlet nettoudvidelse af driftsbudgettet. På de tre store velfærdsområder giver budgetforliget en samlet stigning på 25,4 millioner kroner eller 1,3 procent – vel at mærke efter, at der er modregnet for godkendte omstillinger og effektiviseringer. Både Opvækst og Læring, By, Land og Kultur samt Sundhed og Omsorg får således netto flere midler i 2017 end de havde i 2016.

Etablering af udviklingsfond

Med midlerne fra salget af FFV El A/S og FFV Energi A/S er der etableret en udviklingsfond, der skal skabe finansielt grundlag for, at vigtige udviklingstiltag kan blive til noget. 

Fokus på udvikling af folkeskolen

Vi har de økonomiske forudsætninger for at skabe nogle af landets bedste folkeskoler. Forligspartierne er enige om, at dette arbejde skal prioriteres til glæde for børnene og deres forældre. Forældrene skal opleve, at deres barn får en skolegang og et udbytte, der svarer til den investering, vi tilfører folkeskolen. Der prioriteres en række opgaver i forbindelse med forliget, og området er selv med til at finansiere en del af dette. Vi vil også næste år have udgifter pr. elev i folkeskolen, der ligger over landsgennemsnittet.

Anlægsmidlerne bliver også med dette budgetforlig bragt i spil for at skabe gode fysiske rammer for børns opvækst og læring. I de kommende fire år prioriteres 91,6 mio. kr. til anlægsprojekter på undervisningsområdet og dermed er der siden 2012 investeret 385 millioner kroner i folkeskolens rammer. 

Flere cykelstier understøtter skolestruktur

Der er afsat midler til fire konkrete cykelstiprojekter, der understøtter den skolestruktur, der blev vedtaget af den forrige kommunalbestyrelse. Derudover er der afsat en pulje til yderligere cykelstiprojekter og opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen samt midler til supercykelstien mellem Årslev og Odense.

Investeringer i lokalsamfund

Budgetforliget indeholder endelig et par mindre, men betydningsfulde, tiltag i forhold til at styrke vores lokalsamfund. Forligsparterne har valgt at understøtte den meget spændende udvikling som Ny Stenderup er inde med at omforme sig fra at være en vejkantlandsby til at blive en ny type landsby. Tilsvarende har forligsparterne valgt at give støtte til en 2 årig prøvehandling, der skal afprøve nye måder at være børnedagtilbud på. Udviklinger, der kan pege fremad mod ny måder at bo og leve på uden for de store byer.

Du kan se hele budgetforliget her.