Sag om flybrændstof: Sagen skal ikke for EU-domstolen

Klar kendelse fra dommeren mod Dan-Bunkering og Bunker Holding i Middelfart.

Opdateret med Dan-Bunkerings kommentar:

Forsvarerne fik ikke held med at skubbe sagen om middelfartvirksomheden Dan-Bunkering til vurdering hos EU-domstolen.

Det besluttede dommer Jens Lind torsdag i sagen mod Bunker Holding - selskabets direktør Keld Demant - og Dan-Bunkering der er tiltalt for at have solgt flybrændstof til russiske selskaber, der senere blev brugt til bombetogter i Syrien.

Det er i strid med EU's sanktionsregler, hvis Bagmandspolitiet kan bevise, at det var det, der skete imellem 2015-2017.

Dommeren mente ikke, at det var nødvendigt at få EU-domstolen til at vurdere sanktionsspørgsmålet.

- Spørgsmålet er ikke af en sådan karakter, at det er nødvendigt. Derfor udsættes sagen ikke, sagde Jens Lind i den kendelse han afsagde i retten fra morgenstunden.

Hvis sagen var blevet sendt til EU-domstolen var det med risiko for, at sagen kunne være blevet udskudt i månedsvis.

Umiddelbart gav forsvarerne ikke udtryk for, om de ville kære kendelsen.

Spørgsmålet kan dog blive vurderet igen, hvis sagen ankes til landsretten.

Dan-Bunkring har i forlængelse af kendelsen udsendt en pressemeddelelse, hvor man fastslår, at Rusland ikke var omfattet af EU's sanktioner, og at sanktionerne kun straffer en part, hvis denne forsætligt og bevidst har forbrudt sig mod reglerne.

EU-forordningen straffer ikke uagtsomhed, hedder det i pressemeddelelsen.

Dan-Bunkering har hele tiden fastholdt, at man leverede flybrændstoffet i neutrale havne, og at man ikke har solgt flybrændstof til firmaer, der var omfattet af EU's sanktioner på handelstidspunktet.

Selskabet oplyser, at man forventer at blive frifundet.

Tirsdag er der procedure i sagen.