Selskaber: Vi vil ikke være politibetjente i krigen i Syrien

Danske leverancer af brændstof til russerne betød, at krigslykken for Assad vendte, siger Bagmandspolitiet.

Bombardementer af civilbefolkningen i Aleppo i Syrien, Italiens premierminister, traktaten om Den Europæiske Union og en russisk base nær Syriens kyst til Middelhavet.

Emnerne er mange i et retslokale onsdag i byretten i Odense. To selskaber med hjemsted i Middelfart og en administrerende direktør er under anklage for et massivt brud på en EU-forordning, som forbyder leverancer af flybrændstof til Syrien.

Selskaberne, Dan-Bunkering og Bunker Holding samt den administrerende direktør Keld R. Demant, vil have EU-Domstolen på banen for at besvare juridiske spørgsmål. Hvis retten siger ja, vil det sætte processen i stå i mange måneder.

Afgørelsen kommer torsdag formiddag.

Selskaber kræver frifindelse

I sin argumentation for at sende tre spørgsmål til domstolen i Luxembourg tager en af forsvarerne også fat på nogle af grundene til, at de kræver frifindelse.

- Det er vidtgående, at private virksomheder skal være internationale politibetjente og forholde sig til, hvem der er de gode og de onde i Syrien, siger advokat Jacob Skude Rasmussen.

Tiltalen drejer sig om salg af 172.000 ton, der blev pumpet over i russiske tankskibe i den østlige del af Middelhavet. Med slukkede signaler sejlede skibene til den syriske havneby Banias, mener Bagmandspolitiet.

- Bevisførelsen har klart vist, at Dan-Bunkering udelukkende har leveret i europæiske havne. Det afgørende er, at Dan-Bunkering ikke har leveret til Syrien, siger forsvareren.

Hvis de danske selskaber bliver dømt, vil der være tale om et urimeligt kædeansvar, mener han.

Advokat: Rusland fulgte egen agenda

Forordningen fra EU forbyder leverancer af jetbrændstof "direkte eller indirekte til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien."

De danske selskaber tjente angiveligt næsten 18 millioner kroner på at sælge til det russiske militær. Men det var ifølge forsvareren lovligt, fordi det er tydeligt, at EU ikke har haft til hensigt at ramme Rusland eller andre tredjelande med forordningen - kun Assad-regimet.

- Man kan sige ok, så befinder Rusland sig på Syriens territorium og udfører bombninger. Men så bliver man også nødt til at forholde sig til, hvilken kontrol Assad-regimet har over, hvad Rusland foretager sig, siger forsvareren. Hans pointe er, at Rusland fulgte sin egen agenda.

Bagmandspolitiet har en anden vurdering af Ruslands rolle, da stormagten begyndte at bombe fra efteråret 2015.

- Vi har set dokumenteret, at Rusland vendte krigen til Assads fordel. Der er ingen tvivl om, at Rusland har opfyldt Assads ønske. Efter russerne kom ind, vendte krigslykken, siger senioranklager Andreas Laursen.

Det helt centrale er at se på formålet med EU-forordningen, understreger han.

- Tiltaget er et forsøg på at imødegå den undertrykkelse, som Assad-styret praktiserer, siger han.

Ordene "til anvendelse i Syrien" viser, at forbuddet også retter sig mod andre end syriske personer eller ministerier, fastslår han.

Bagmandspolitiet ser ingen gode grunde til at sende spørgsmål til besvarelse i EU-Domstolen.