Ankestyrelsen kan vælte ny fredsaftale om Arena Fyn

Flere sager fra Odense Kommune afventer Ankestyrelsens afgørelse. Forliget om Arena Fyn kan vælte, hvis Ankestyrelsen mener, at aftalen er ulovlig.

Forliget imellem Odense Sport & Event og Odense Kommune er et forlig med en blind makker.

For efter at de stridende parter nu er blevet enige om at undgå en retssag og i stedet har indgået en ny aftale, der skal sikre samarbejdet om Arena Fyn efter en ny standard- og operatøraftale, så er aftalen sendt til godkendelse i Ankestyrelsen.

Meddeler Ankestyrelsen, at forliget er ulovligt, erklærer begge parter sig indforstået med at rette ind, så lovgivningen følges.

Kan man ikke blive enige, kan sagen blive afgjort i en voldgiftsret, erklærer de to parter i det netop vedtagne forlig.

Det er dog ikke kun det nye forlig, der optager juristerne i Ankestyrelsen, der tidligere hed Statsforvaltningen.

Den tillægsaftale, der er stridspunktet bag forliget, er allerede blevet rekvireret af Ankestyrelsen for at blive gransket. 

Odense Kommunes juridiske rådgivere har allerede kaldt aftalen ulovlig, og hvis Ankestyrelsen konkluderer det samme, er det et åbent spørgsmål, om Ankestyrelsen vil forlange de 6,8 millioner kroner, som Odense Kommune har betalt Odense Sport & Event, og som kommunen har givet afkald på med det nye forlig, betalt tilbage til kommunekassen.

De øvrige sager, der er til vurdering i Ankestyrelsen, er sponsorkontrakterne i forbindelse med Sting og Poul Simon-koncerten i 2015 og sponsoratet af robotmessen Robobusiness Europe. 

- Ovennævnte tre forhold rejser efter Statsforvaltningens opfattelse alle spørgsmål, dels om hvorvidt der kan være tale om ulovlig støtte, dels hvorvidt kommunens engagementer i de forskellige aktiviteter med videre er udtryk for en økonomisk forsvarlig forvaltning af kommunale midler, skrev Statsforvaltningen (Ankesyrelsen) sidste år til Odense Kommune.