I det fynske folks tjeneste

Arena Fyn-aftale: Er den overhovedet ulovlig?

Svar på vej fra Odense Sport & Event. Virksomheden stiller sig uforstående overfor juridisk vurdering fra Odense Kommune.

Aftalen om byggeriet Arena Fyn blev indgået i efteråret 2005. I marts 2007 stod arenaen færdig og blev officielt indviet i oktober 2007.

Jura er ikke nogen eksakt videnskab.

Men indtil videre står det til troende, at Odense Kommunes "husadvokater" advokatfirmaet Horten har slået fast, at aftalen mellem Odense Kommune "sandsynligvis" er helt eller delvis ulovlig.

Også kommunens egne advokater fastslog i starten af 2013, at komunnen ikke bare kan give Odense Sport & Event et økonomisk tilskud uden modydelse. Det er ulovligt. Den endelige aftale har de dog ikke udtalt sig om.

Det lille ord "sandsynligvis" har flere medier efterhånden sløjfet. Nu er aftalen blot ulovlig.

En aftale, der har kostet kommunen 8,5 millioner kroner.

Men allerede mandag såede Odense Sport & Event faktisk tvivl om den udlægning. Det skete i en pressemeddelelse samme dag, som kommunen udsendte sin pressemeddelelse.

Odense Sport & Event er på vej med et juridisk svar til Odense Kommune. Og hos Thorborg-selskabet er man slet ikke enig med Odense Kommune.

Betale tilbage

Der kan være en meget god grund til, at Odense Sport & Event ikke er enig med kommunen.

Er aftalen ulovlig, skal virksomheden formentlig betale pengene tilbage.

Men hvis man kikker den såkaldte "allonge" igennem, er der faktisk en hel del, der støtter Odense Sport & Events udlægning.

"Allonge" betyder forlængelse, og aftalen viser da også tilbage til den oprindelige aftale, der er godkendt af Statsforvaltningen.

Ifølge den oprindelige aftale fik kommunen som tak for den økonomiske støtte til opførelsen af Arena Fyn ret til at benytte arenaen op til 40 procent af tiden til arrangementer, der blandt andet kunne være med til at profilere Odense.

Ifølge aftalen er Odense Kommune også forpligtet til at sikre "balance" i indtægter og udgifter for Odense Sport & Event,  blandt andet ved at lægge arrangementer i arenaen.

Men det gjorde man slet ikke i det omfang, der var aftalt, erkendte kommunen i 2012.

Der står også i den oprindelige kontrakt, der forlænges, at Odense Kommune skal sørge for balance i økonomien i Arena Fyn i 20 år. 

Ret eller pligt

Odense Kommune var altså fortsat forpligtet til at skaffe balance i Arena Fyn uanset, at kontrakten ikke løber videre.

Det, der kan forvirre, er at der tales om, at kommunen har "ret" til at benytte areanen.

Det, der egentlig menes er "pligt", så økonomien kan komme i balance.

Men ordet ret er formentlig blevet brugt, fordi kommunen så på papiret får noget til gengæld for det økonomiske tilskud på 1,7 millioner kroner om året. Kommuner må nemlig ikke forære penge til erhvervsvirksomheder uden, at få noget igen for pengene.

Sagen kan formentlig ende med, at der anlægges et civilt søgsmål.

Her kan man få en afklaring af, om det blot er den gamle aftale, der er blevet videreført på stort set uændrede vilkår. Og den gamle aftale er jo godkendt af Statsforvaltningen.

Odense Kommune vil ikke oplyse, hvilket kommisorium Kromann Reumerts har fået til at undersøge sagen - ud over at man skal kortlægge, hvem der har gjort hvad hvornår.

Det er altså ikke til at vide, om advokatfirmaet også skal vurdere lovligheden af kontrakten.

Men det vil Statsforvaltningen, der gik ind i sagen fredag, nu gøre.

Odense Sport & Event ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt, oplyser direktør Ole Bang Nielsen.