Efter et års stridigheder: Låg på Arena Fyn-sagen

Efter lang tids forhandling er der nu lagt låg på Arena Fyn-sagen. Parterne er blevet enige om forlig og kikker fremad.

Odense Kommune og Odense Sport & Event Fyn har indgået forlig i den såkaldte Arena Fyn-sag.

Odense Kommune og Odense Sport & Event er stadig uenige om, hvordan brugsretsaftalen til Sparekassen Fyn Arena skal fortolkes. 

Men én ting er parterne da enige om - der skal fokuseres på fremtiden og på at tiltrække events til arenaen nu. Derfor har man nu indgået et forlig, der sætter punktum for sagen, oplyser Odense Kommune og Odense Sport & Event i en fælles pressemeddelelse tirsdag morgen.

Parterne har forhandlet om sagen i cirka et år.

Arena Fyn-sagen handler om den kontraktforlængelse, der i 2012 blev indgået mellem Odense Kommune og Odense Sport & Event om Arena Fyn.

Tillægsaftalen omfattede et årligt tilskud på 1,7 millioner kroner i årene 2013 til 2017 for kommunens brugsret af Arena Fyn og et sponsorat af fodboldklubben OB på 800.000 kroner om året.

Forliget præciserer indholdet af brugsretsaftalen fra 2005 med en operatøraftale og en standardaftale, der skaber klarhed over hvilke ydelser, der ligger inden for brugsretsaftalen, og hvad der skal tilkøbes ved siden af og til hvilken pris.

Med forliget er Odense Kommune og Odense Sport & Event endvidere nået til enighed om, at Odense Sport & Event opgiver kravet om, at Odense Kommune skal betale 1,7 mio. kr. for 2017 samt et tilsvarende årligt beløb frem til brugsretsaftalens ophør i 2027.

Odense Kommune kræver omvendt ikke 1,7 mio. kr. tilbage, der årligt er betalt i perioden 2013-2016.

Ridse i omdømmet

Arena-Fyn sagen kostede for godt et år siden den tidligere stadsdirektør Jørgen Clausen en alvorlig ridse i omdømmet, da Odense Kommune offentliggjorde en rapport om hele forløbet bestilt hos advokatfirmaet Kromann Reumert.

Rapporten konkluderede, at Jørgen Clausen så bort fra advarsler fra kommunens daværende juridiske chef, da han skrev under på en forlængelse af aftalen. Dermed bragte han kommunens midler i fare, konkluderede rapporten.

Desuden vurderede Horten, at aftalen formentlig var ulovlig, da Odense Kommune ikke var forpligtet til at betale Odense Sport & Event, og at der derfor er tale om støtte, der kan være helt eller delvis ulovlig.

TV 2 /Fyn dokumenterede i 2017, at den daværende stadsdirektør var under hårdt pres af både byens politikere og Odense Sports & Event for at få gennemført aftalen, der slutteligt indebar et årligt kommunalt tilskud for brug af Arena Fyn på 1,7 millioner kroner i årene 2013 til 2017 og et sponsorat af fodboldklubben OB på 800.000 kroner om året.

Forlængelsen af Arena Fyn-aftalen bygger oven på den aftale, der blev indgået, da Odense Kommune, Fyns Amt og Odense Sport & Event i 2006 besluttede sig for at opføre Arena Fyn for 40 millioner kroner.

Ifølge den oprindelige aftale fra 2006 skulle Odense Kommune betale 1,7 millioner kroner årligt i fem år. 

Ret eller pligt

Som tak for den økonomiske støtte fik kommunen ”rettil at benytte arenaen op til 32 procent af tiden til arrangementer, der blandt andet kunne være med til at profilere Odense.

Ifølge aftalen skulle Odense Kommune også sikre "balance" i indtægter og udgifter for Odense Sport & Event - blandt andet ved at lægge arrangementer i arenaen.

Det, der egentlig menes, er "pligt" til at benytte arenaen, så økonomien kan komme i balance.

Men det gjorde kommunen slet ikke i det omfang, der var aftalt, erkendte kommunen i 2012.

Odense Sport & Event fik sidste år tre advokatfirmaer til at gennemgå tillægsaftalen, og ifølge advokaterne er aftalen ikke spor ulovlig, som Odense Kommune mener.

- Det er en grundlæggende betingelse i aftalen, at kommunen skal anvende sin brugsret i et omfang og på en måde, der skaber balance i økonomien i den periode, kommunen har brugsret til Arena Fyn. Det er ikke sket i de foreløbig ni år, aftalen har løbet, og i stedet har kommunen valgt at betale sig fra kontraktbruddet. Det er ikke støtte eller ulovligt – det er at leve op til en godkendt aftale, sagde Odense Sport & Events direktør Ole Bang Nielsen som svar på tiltale.

Odense Kommune forelægger nu forliget for det kommunale tilsyn med henblik på deres godkendelse, og skulle tilsynet mod forventning have indsigelser, har parterne taget højde for det i forliget. 

Se hele forligsteksten her.