I det fynske folks tjeneste

OSE-sagen: Borgmesterforvaltning var under pres

Odense Sport & Event pressede både stadsdirektør og borgmesterforvaltning med mails op til underskrift, der sikrede selskabet 8,5 millioner kroner.

Formentlig ulovlig, siger kommunens jurister om aftalen omkring Arena Fyn. Sådan ser Odense Sport & Event ikke på sagen.

Presset for at få penge til Odense Sport & Event lå massivt på Odense Kommune og borgmesterforvaltningen i hele 2013.

Det startede, da Niels Thorborg og Thomas Christensen, direktør for Odense Sport & Event, 5. december 2012 skrev til Odense Kommune og beklagede, at Odense Kommune ikke levede op til løfterne om at lægge arrangementer og skabe økonomisk "balance", som der stod i den oprindelige aftale  mellem parterne.

I brevet foreslog Odense Sport & Event derfor et kontant årligt tilskud på 2,5 millioner kroner de næste fem år.

Efterfølgende fik Niels Thorborg og Thomas Christensen foretræde for økonomiudvalget.

Som tidligere oplyst af TV 2/Fyn vurderede kommunens jurister, at et tilskud ville være ulovligt, og i februar skrev borgmester Anker Boye og videregav den besked til Odense Sport & Event.

Men presset for at blive økonomisk kompenseret fortsatte med uformidsket kraft, fremgår det af den aktindsigt TV 2/Fyn har fået hos Odense Kommune.

Især udviklingsdirektør Tue Kempf og kommunikationschef Peter Hørlüchpressede på for at få en aftale igennem fremgår det af mailkorrespondancen til rådhuset.

I maj indkaldes der til et møde om løsningsmodeller fremgår det af en mail fra Søren Nørgaard Simonsen på borgmesterkontoret til Thomas Christensen og Tue Kempf fra Odense Sport & Event.

17. juni afholdes en workshop mellem parterne om ny eventstrategi.

I en mail 3. september 2013 fra Tue Kemp spores en vis utålmodig for at få aftalen på plads. 

- Vi tillader os at spørge til planerne for det videre og afsluttende forløb, så vi kan få sagen effekturet fra og med 2013, hedder det i mailen til borgmesterkontoret.

Her henvises der til Jørgen Clausens mail, hvor stadsdirektøren har lovet, at sagen vil blive ordnet efter sommerferien, og at kommunen står ved sit tilsagn om støtte, men at sagen er kompliceret.

7. oktober - tre dage før stadsdirektøren sætter sin underskrift på en aftale, der sikrer Odense Sport & Event 8,5 millioner kroner over de næste fem år - er der korrespondance mellem Tue Kempf og Søren Nørgaard Simonsen om en markedsføringspakke, fremgår det af aktindsigten.