I det fynske folks tjeneste

OSE-sagen: Ledende politikere holdt "hemmeligt" møde om støtte

Mere og mere tyder på, at flere af Odenses helt centrale politikere var vidende om, at den ulovlige aftale med Odense Sport & Event blev forlænget i oktober 2013.

Hvad skete der på mødet 8. maj 2013?

En nærmere gennemgang af referater og aktlister i sagen om formodet ulovlig støtte til Odense Sport & Event afslører, at der 8. maj 2013 blev holdt møde i Økonomiudvalget omkring Odense Sport & Event.

Det på trods af at kommunens egne jurister fire måneder forinden havde konkluderet, at en aftale om driftsstøtte til Odense Sport & Event ville være ulovlig. 

Mødet fremgår imidlertid ikke af det daværende udvalgs mødekalender.

Der blev heller aldrig udarbejdet dagsorden for mødet, ligesom der aldrig er lavet et officielt tilgængeligt referat, og eventuelle beslutninger fra mødet aldrig er ført til protokols. 

Uddrag af dagsorden fra økonomiudvalgsmødet 11. september 2013.

Det fremgår dog af aktlister, at der i dagene op til mødet gik flere mails rundt i systemet. Mails, som det foreløbig ikke har været muligt for TV 2 Fyn at se.

Aktlisten afslører dog, at en ledende embedsmand i Borgmesterforvaltningen så sent som på selve dagen for det uofficielle møde sendte en mail rundt under overskriften ”Ny samarbejdsmodel med OSE”.

Læs også Ekspert: Politikere kan blive dømt i OSE-sag

Hvad det nærmere indhold af denne nye samarbejdsmodel med OSE skulle være, står fortsat hen i det uvisse.

Hvem var tilstede på mødet 8. maj 2013?

Økonomiudvalget bestod på daværende tidspunkt af borgmester Anker Boye og rådmændene Jane Jegind, Steen Møller, Brian Dybro og Peter Rahbæk Juel.

Om alle fem medlemmer af udvalget var tilstede på mødet 8. maj 2013, hvor fremtidige samarbejdsaftaler med Odense Sports & Event angiveligt blev drøftet, er ubesvaret, fordi der ikke foreligger noget officielt referat, som det ellers er normal praksis.

Hvis det viser sig, at de ledende politikere med åbne øjne har nikket ja til den ulovlige beslutning, kan det fælde hele den politiske ledelse i Odense.

Jesper Buch, politisk redaktør, TV 2 Fyn.

Der blev dog samme dag afholdt byrådsmøde. Det fremgår af referatet herfra, at alle fem medlemmer af Økonomiudvalget deltog i byrådsmøde samme dag. 

- Hvis det viser sig, at de ledende politikere med åbne øjne har nikket ja til den ulovlige beslutning, kan det fælde hele den politiske ledelse i Odense, siger politisk redaktør på TV 2 Fyn, Jesper Buch.

Ledende politikere kendte til tillægsbevilling

De seneste dage har spørgsmålene kredset omkring daværende stadsdirektør Jørgen Clausens rolle.

Det var nemlig ham, der 10. oktober 2013 – dagen efter andenbehandlingen af budgettet for 2014 – satte sin underskrift på den forlængede og af juristerne ulovlig-stemplede aftale med Odense Sport & Event.

Læs også Ulovlig brug af kommunale kroner: Tilsyn kræver forklaring om Arena Fyn-sag

Nu tyder det imidlertid på, at det ikke var stadsdirektøren selv, der alene var initiativtager til en forlænget aftale.

Følgende fremgår af referatet fra mødet i Økonomiudvalget 11. september 2013:

"I forlængelse af af Økonomiudvalgets drøftelse med Odense Sport & Event den 23. januar 2013 og efterfølgende drøftelser i Økonomiudvalget den 8. maj 2013, har Økonomiudvalget tilkendegivet, at man ønsker at indgå en eller flere samarbejdsaftaler med Odense Sport & Event. Der indlægges derfor en bevilling på 5 millioner kroner i 2014 og 2,5 millioner kroner fra 2015 og frem under Økonomiudvalget."

Senere i referatet beskrives beslutningen om at udbetale flere millioner til Odense Sport & Event som en tillægsbevilling på driftsområder med overførselsadgang under Økonomiudvalget vedr. Odense Sport & Event.

- Vi kan læse af referatet fra økonomiudvalgsmødet den 11. september 2013, at der har været et møde i udvalget 8. maj om samarbejdsaftalerne med OSE. På det møde har økonomiudvalget tilkendegivet, at de ønsker at bevillige penge til OSE. Hvad skete der på det møde? Og hvorfor er beslutningerne ikke ført til protokols? Hvor er referatet? Og hvem var med til mødet? Det ser meget, meget mærkeligt ud, siger TV 2/Fyns politiske redaktør Jesper Buch.

TV 2 Fyn arbejder på at få kommentarer fra de fem politikere, som sad i Økonomiudvalget tilbage i 2013.