Klar til at gå i retten: Energistyrelsen sår tvivl om fjernvarmesalg

Energistyrelsen vurderer, at forbrugerne muligvis har forkøbsret til fjernvarmerørerne i Odense. Modstanderne af salget af fjernvarmen jubler og gør klar til at føre retssag.

Fjernvarmeforbrugerne i Odense har måske forkøbsret til fjernvarmerørene, men det må komme an på en domstolsafgørelse.

Sådan lyder svaret fra Energistyrelsen til Konservative og Foreningen Fionia Fjernvarme, som for et par uger siden henvendte sig for at få svar på, om Odense Kommune lever op til varmeforsyningslovens bestemmelser i forbindelse med salget af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

- Vi har nu fået Energistyrelsens ord for, at Varmeforsyningsloven gælder og dermed, at den salgsproces, som i øjeblikket er i gang, er i strid med loven. Vi forlanger derfor, at borgmesteren stopper det ulovlige salg, og helt dropper idéen om at sælge, siger rådmand Søren Windell (K).

Truer med retssag

Foreningen truer med retssag, fordi Odense Kommune ikke vil give forbrugerne forkøbsret i henhold til en bestemmelse i varmeforsyningsloven. Kommunen begrunder det med, at fjernvarmerørerne bliver solgt i en samlet pakke sammen med selve fjernvarmeværket.

Energistyrelsen er dog ikke så skråsikker som Odense Kommune:

"Energistyrelsen anerkender, at bestemmelsen er uklart formuleret og vil derfor tage initiativ til at undersøge, om lovbestemmelsen bør ændres fremadrettet med henblik på at afklare usikkerheder, herunder om der bør indsættes en håndhævelsesmyndighed til behandling af sager vedr. forkøbsret. Indtil videre må Energistyrelsen derfor henvise til domstolene ved sager om forkøbsret", står der i udtalelsen, som blev afsendt mandag aften.

Bør trække i nødbremsen

TV 2 Fyn har bedt en af Danmarks førende energieksperter, professor Bent Ole Gram Mortensen, om en kommentar, og han er ikke overrasket over svaret fra Energistyrelsen, som på en række punkter går imod påstandene fra Odense Kommune,  der har fået juridisk vejledning af Horten Advokaterne.

- Energistyrelsen henviser vedrørende indirekte salg til tidligere kendte udtalelser, men tør dog ikke gætte på, hvad domstolene kommer frem til. Det gør jeg heller ikke, men jeg finder stadigvæk, at der er en ikke-ubetydelig risiko for, at domstolene kommer frem til, at forkøbsretten skal finde anvendelse i denne sag. Ud fra en formålsbetragtning kan der argumenteres for, at forkøbsretten ikke bortfalder, blot fordi fremføringsanlægget sælges som en del af en virksomhed, der også omfatter andre aktiviteter (produktionsanlæg), siger Bent Ole Gram Mortensen til TV 2 Fyn.

Søren Windell er glad for svaret fra Energistyrelsen, som han opfatter som et stort rygstød i den videre kamp mod salget af fjernvarmen.

- På baggrund af udtalelsen fra Energistyrelsen er vi naturligvis klar til at gå videre med en sag ved domstolene. Men på den anden side mener vi, at styrelsens udtalelser er klare nok til, at flertallet i Odense Byråd bør trække i nødbremsen og stoppe salget. Den politiske opbakning til salget er baseret på marginaler, og det står helt klart at den folkelige opbakning er ikke-eksisterende. Nu er det juridiske grundlag også gennemhullet, siger Søren Windell.

TV 2 Fyn arbejder på at få en kommentar fra borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Læs hele udtalelsen fra Energistyrelsen: