Ministersvar om sexmisbrugte skaber vrede

Den fynske folketingspolitiker Julie Skovsby (S) og Center for Seksuelt Misbrugte er utilfredse med børne- og socialminister Mai Mercados (K) svar om seksuelle senskader.

Flere hundrede fynboer venter lige nu på at komme i behandling hos Center for Seksuelt Misbrugte (CSM) for de efterfølgende skader, seksuelle overgreb i barndommen, har forårsaget.

Til TV 2/Fyn udtalte børne- og socialminister Mai Mercado (K) 25. marts, at der var alternative tilbud til voksne, der i deres barndom har været udsat for overgreb, og at man derfor ikke behøvede at vente på behandling.

Det var både formand for CSM, Conny Stolberg-Rohr, og folketingspolitiker Julie Skovsby (S) forundret over. 

Derfor bad Julie Skovsby ministeren om at redegøre for de andre behandlingsmuligheder, hun mener findes.

Svaret fra ministeren

Nu er der kommet svar fra ministeren, og det er ikke et svar, hverken Julie Skovsby eller Conny Stolberg-Rohr er tilfredse med. 

I svaret skriver Mai Mercado: ”Det er dybt tragisk at høre om de mennesker, som har oplevet overgreb i deres barndom. De skal have hjælp, og derfor er det også vigtigt at understrege, at indsatsen på senfølgecentrene ikke står alene. Det er også en kommunal og regional opgave at tilbyde hjælp til personer med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Senfølgecentrene gør det rigtig godt, og jeg forstår godt, at bestyrelsen i CSM Syd kæmper for at nedbringe ventetiden.”

Her er ministerens svar:

- Jeg er en smule vred over ministerens svar. Hun henviser til, at man også kan henvende sig i regionen og hos kommunerne. Det er slet ikke godt nok. For det første oplyser hun slet ikke, hvilken hjælp man kan hente i kommunerne, og for det andet mener hun, at hjælpen til senskadede sexkrænkede bør ske inden for samme økonomiske ramme, siger Julie Skovsby til TV 2/Fyn.

Ønskeliste: Flere penge

Hos CSM havde man håbet, at ministeren ville anerkende behandlingscentrets hårde arbejde og tilføre flere penge til ansættelse af flere psykologer. 

Conny Stolberg-Rohr, formand for Center for Seksuelt Misbrugte i Odense.

- Vi er ikke tilfredse i Center for Seksuelt Misbrugte med det svar, fordi vi overhovedet ikke kan imødekomme det behov, der er for behandling for mennesker med senfølger. Vi havde håbet på, at ministeren ville give os nogle flere penge, siger Conny Stolberg-Rohr.

Julie Skovsby har i et nyt spørgsmål til Mai Mercado bedt ministeren om et overblik over den samlede venteliste og en redegørelse for, hvad hun vil gøre for den voksende efterspørgsel på behandling af seksuelle senskader.