Kritik af slotsudspil i Nyborg: Hvor blev anlægsloven af?

Kenneth Muhs og museumsdirektør Erland Porsmose mener ministerudspil er for diffust i forhold til problemerne med Nyborg Slot.

Kulturminister Joy Mogensens (S) udspil om ændring af museumsloven handler ikke særlig meget om Nyborg Slot. Og den anlægslov, som et flertal i Folketingets kulturudvalg er enige om, er slet ikke nævnt i det kommisorium, som blev offentliggjort tirsdag morgen.

quote Det er positivt, at der er et flertal, der vil fortsætte projektet

Erland Porsmose, museumsdirektør, Østfyns Museer

Sådan lyder kritikken nu mod det udspil, som kulturministeren er kommet med – et udspil, der indebærer, at en hurtigt-arbejdende kommission skal rådgive ministeren i forhold til en ændring af museumsloven og et nyt klagenævn.

- Vi ved med udspillet intet om, hvornår vi kan gå i gang med slotsprojektet igen. Og jeg forstår ikke, at Joy Mogensen ikke forholder sig til spørgsmålet om en anlægslov. Det har jeg tænkt mig at konfrontere hende med, siger Nyborgs borgmester Kenneth Muhs (V).

Museumsdirektør Erland Porsmose fra Østfyns Museer er glad for, at der nu er nedsat en kommission med fagligt anerkendte folk, der skal se på en revision af museumsloven.

I bedste fald kan en revision af loven blive vedtaget i maj næste år, fremgår det af kommissoriet.

- Det er positivt, at der er et flertal, der vil fortsætte projektet, men vi havde også gerne set en anlægslov, så vi kunne gå i gang med projekteringen af slottet snarest muligt, siger Erland Porsmose.

Mange spørgsmål

Museumsdirektøren forestiller sig nu et forløb, hvor projektets dispensation til at bygge det 351 millioner kroner dyre slotsprojekt - en dispensation, der blev underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet - skal ansøge om en fornyelse af dispensationen efter den kommende nye lov.

- Men vi ved på nuværende tidspunkt for eksempel ikke, om Miljø- og Fødevareklagenævnet fortsat vil eksistere. De overvejelser er jo med i kommissoriet, siger Erland Porsmose.

Helt generelt er han dog glad for, at Folketinget har taget stilling til projektet, og at man fremadrettet ønsker at gøre det lettere at formidle historien ved at slække på de strenge restriktioner, der er i forhold til fortidsminder – også fortidsminder, som ikke er egentlig bevaringsværdige.

- Jeg synes også, det er opløftende, at Folketinget nu har skubbet den kritik til side, der har været i forhold til, at projektet kun er blevet godkendt, fordi Slots- og Kulturstyrelsen både har været bygherre og godkendelsesmyndighed, og at projektet skulle have været omgærdet af hemmelighedskræmmeri, siger Erland Porsmose.