I det fynske folks tjeneste

SF'er vil have transportminister i samråd efter Storebælt-sag

Karsten Hønge, politisk ordfører for SF, mener ikke, der er nogen undskyldning for, at man brugte 80.000 ton stål til Storebæltsbroen fra et stålværk, der har været skyld i sygdom og død blandt indbyggerne i den syditalienske by Taranto. Han vil nu sikre sig, at noget lignende ikke kan ske igen.

00:36

Karsten Hønge er ikke tilfreds med, at man har brugt stål fra et italiensk stålværk, som har været årsag til sygdom og død ved en nærtliggende by. Video: Lasse Back Frost / Thomas Grebe. Foto: Pernille Gram / Lasse Back Frost

Den danske stat burde have opdaget, at 80.000 ton stål, der er brugt til at opføre Storebæltsbroen, kom fra et stærkt forurenende stålværk i Italien, der er årsag til sygdom og død blandt indbyggerne i den syditalienske havneby Taranto.

Det mener Karsten Hønge, politisk ordfører for SF i Folketinget og kandidat til Europa-parlamentet.

- Det her er en skandale. Især når jeg kan forstå, at der, allerede da broen blev bygget, var indberetninger om, at forholdene ikke var i orden. Det er utroligt, at man ikke har taget handling og forlangt noget af de mennesker, der leverede materialerne, siger han.

Han vil nu kalde transportminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd for at gøre rede for, hvordan proceduren er, når det offentlige køber materialer i udlandet – for eksempel på Storstrømsbroen, til Femern-tunnelen eller letbaner og supersygehuse. Han skal også redegøre for, om de klausuler og krav til udenlandske leverandører, der bliver indført i kontrakter i dag, faktisk bliver håndhævet.

Jeg ser ingen undskyldning for, at man ikke har undersøgt det her. Længere tid siden er det altså heller ikke.

Karsten Hønge, politisk ordfører for SF.

- Er der nogen, der betaler en menneskelig pris i den anden ende for de byggerier, vi har i dag, vil Karsten Hønge vide.

Desuden vil han bede om en redegørelse fra Sund & Bælt for at få klarlagt, hvorfor selskabet bag Storebæltsbroen i sin tid ikke var opmærksom på forureningsproblemerne hos underleverandøren, men kun kvaliteten af stålet.

Ingen undskyldning

Avisen Danmark og TV 2/Fyn kunne søndag fortælle, hvordan det gik til, at Storebæltsbroen fik leveret stål fra det forurenende stålværk Ilva, og hvordan forureningen har påvirket befolkningen i Taranto. Undersøgelser fra italienske sundhedsmyndigheder viser, at udledningen fra Ilva er årsag til en række alvorlige sygdomme som kræft samt hjerte- og lungelidelser, og det er påvist, at forureningen er årsag til cirka 400 dødsfald. Men det reelle tal kan være langt højere.

I tilsynsrapporter fra stålproduktionen og notater fra Storebæltsbroens politiske følgegruppe, som vi har fået aktindsigt i, bliver der intet sted udtryk bekymring for eller viden om forholdene på Ilva. Og i kontraktmaterialet til opgaven på Østbroen, hvor stålet er brugt, finder vi ingen krav vedrørende miljø og arbejdsforhold til underleverandørerne.

Det er en skandale, at det kan foregå så langt op i tiden.

Karsten Hønge

Men man burde have vidst det og stillet krav, selv om det er godt 25 år siden, man fik stålet produceret, mener Karsten Hønge.

- Jeg ser ingen undskyldning for, at man ikke har undersøgt det her. Længere tid siden er det altså heller ikke. Man gik da bestemt også op i miljø dengang. Jeg skal love for, at man gik meget op i de miljømæssige konsekvenser af at bygge broen i Storebælt. For eksempel hvad det betød for strømforholdene i Storebælt, når man satte de her sænkekasser ned på bunden, og hvad det betød for fiskebestanden og iltsvind. Det samme gjaldt arbejdsforholdene for arbejderne i Danmark, siger han.

- Så det er en skandale, at det kan foregå så langt op i tiden, og det er en endnu større skandale, at det foregår den dag i dag, at de producerer stål på den måde dernede.

Som tredjeverdenslande

Ilva er stadig Europas største og nu tredjemest producerende stålværk. Verdens største stålproducent, ArcelorMittal er ved at overtage værket, der stadig ikke lever fuldt op til miljølovgivningen. Den nye ejer har fået frem til 2023 til at bringe alle forhold i orden, men der er lang vej igen.

Karsten Hønge mener, at man burde kunne forvente, at det var i sådanne situationer, at EU gjorde en forskel.

- Det lyder som noget, vi ville forvente os af tredjeverdenslande. En ting er, at det er foregået dengang, men det er en endnu større skandale, at de fortsat producerer materialer, så menneskerne i byen bliver berørt af det, siger han.

Stålværket ILVA er en af de største miljøsyndere indenfor EU. Foto: Thomas Greve

EU har i årevis forsøgt at presse de italienske myndigheder til at få styr på det store stålværk, men uden held. Karsten Hønge mener, at EU nu bør vise sig med den nødvendige styrke, "der kan gøre EU til et sted, hvor man også forsvarer helt almindelige menneskers helbred."

- Som indkøber af materialer skal man altså stille krav til virksomheder, der leverer til en. Man skal sørge for, at de ikke undergraver miljø og menneskers helbred, lige som vi også stiller krav om, at ting ikke bliver produceret af børnearbejdere eller slaver, siger han.

Brugen af stålet på Storebæltsbroen skal være en lærestreg.

- Selv om det er italienere, der er blevet ramt af det her, så er det menneskeliv, og det er lige så alvorligt, som hvis der var tale om danske liv. Vi skal stille krav om det her, og selvfølgelig kan man lave systemer, der kan kontrollere den slags, siger han.