- Et krav som bliver svært at afvise: Flyt filmskolen til Fyn

DF vil ruske op i filmbranchen og gøre den mindre københavnerfokuseret. Derfor vil DF flytte filmskolen.

Alex Ahrendtsen og resten af Dansk Folkeparti har ét ufravigeligt krav, når der skal forhandles ny filmaftale. Partiet kræver, at Den Danske Filmskole og Det Danske Filminstitut (DFI) flyttes til henholdsvis Odense og Svendborg.

- Det er et krav for os, som bliver svært at afvise, siger den fynskvalgte folketingspolitiker og kulturordfører til avisen Danmark.

Ifølge DF er de danske filmmagere for københavnerindspiste og beskæftiger sig for lidt med livet, som det leves uden for hovedstaden. 

- Vi vil have en bedre geografisk balance, og vi vil have flere film, der appellerer til et bredt publikum, siger Alex Ahrendtsen.

- Det ligger fint i tråd med regeringens politik, man har bare ikke været så god til at flytte ud på kulturområdet, fordi man er bange for at lægge sig ud med kultureliten. 

En undersøgelse fra DFI viser, at op til 87 procent af danske filmarbejdere bor i hovedstadsområdet, og at 63 procent af deres forældre bor i hovedstaden eller på Sjælland.

- Danske film bliver lavet i snævre kredse i hovedstadsområdet, som let bliver indspist, så jeg foreslår, at skolen lægges i Odense og instituttet i Svendborg, siger Alex Ahrendtsen.

Øvrige partier åbne for forslaget

Hverken K eller V vil afvise nogle dele af Dansk Folkepartis filmudspil. Venstres kulturordfører Bertel Haarder understreger dog, at det vigtigste er, at kvaliteten i dansk film styrkes.

- Så hvis en udflytning vil svække kvaliteten, vil jeg tillade mig at se det som et argument imod, siger han til avisen Danmark. 

Socialdemokratiets ordfører Mogens Jensen understreger, at S ikke har tænkt sig at nedlægge veto mod DF's forslag:

- Men jeg har svært ved at se klogskaben i det, siger han til avisen Danmark.

Filmskole vil blive i hovedstaden

Både DFI's bestyrelsesformand og Den Danske Filmskoles rektor advarer om konsekvenserne.

- Jeg vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, om det vil styrke dansk film, siger Anders Kronborg, der er formand for DFI.

- Den helt altafgørende negative konsekvens vil være, at vi får meget vanskeligt ved at tiltrække de rigtige undervisere. En stor del af dem, vi har i dag, er deltidsansatte, fordi de også arbejder andre steder i filmbranchen med at lave film.

- Og selv om vi er et attraktivt sted at arbejde, betyder afstande rigtig meget, når man er deltidsansat. Den konsekvens skal man deale med, siger Vinca Wiedemann, der er rektor på filmskolen, til avisen Danmark.

Kulturminister Mette Bock (LA) vil ikke kommentere forslaget fra DF. Hun oplyser, at forhandlingerne går i gang i oktober. 

Filmdanmark skal flyttes væk fra København og til Fyn. I hvert fald hvis det står til Dansk Folkeparti. Den Danske Filmskole, der uddanner filminstruktører og manuskriptforfattere skal til Odense. Og Det Danske Filminstitut skal med sine i alt 142 årsværk flyttes til Svendborg. Der er nemlig alt for meget indspist københavnerindhold, mener partiet og henviser til, at op mod ni ud af ti, der arbejder i filmbranchen bor i hovedstadsområdet.