I det fynske folks tjeneste

Miljøstyrelsen: Flytning til Odense har ledelsens førsteprioritet

Hidtil har der ikke været nogen reaktion fra Miljøstyrelse eller fra medarbejderne efter beslutningen om, at styrelsen flytter til Odense. Men nu har ledelsen udsendt en kortfattet pressemeddelelse.

Foto: Google Street View

Regeringen har besluttet at flytte 4.024 statslige arbejdspladser til andre lokaliteter i Danmark. I Miljø- og Fødevareministeriet skal Miljøstyrelsen flytte til Odense, og samtidig overføres Miljøstyrelsens opgaver med ministerbetjening til departementet.  

Det betyder, at cirka 440 arbejdspladser skal flyttes til Odense, mens cirka 150 arbejdspladser flytter til departementet.

I alt har Miljøstyrelsen 950 arbejdspladser over hele landet.

Læs også Ansatte i Miljøstyrelsen vil ikke forholde sig til flytning

- Vi har fået den vel nok hidtil største opgave i regeringens udflytningsprogram, som fra i dag vil have ledelsens førsteprioritet, siger Miljøstyrelsens direktør, Lars Hindkjær i en pressemeddelelse.

- Direktionen vil i den kommende tid sammen med den øvrige ledelse og medarbejderne koncentrere kræfterne om at finde de bedst mulige løsninger både for opgaverne, for medarbejderne og for den nye styrelse og arbejdsplads i Odense, siger Miljøstyrelsens direktør, Lars Hindkjær.

Flytningen til Odense forventes gennemført 1. halvår 2019.

Fakta om Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen indsamler blandt andet viden og data om miljøpåvirkninger og følger udviklingen i miljøtilstanden.
Miljøstyrelsen har ansvaret for godkendelsen og tilsynet med de største, mest komplicerede og potentielt mest forurenende virksomheder samt tilsynet med kommunale affaldshåndteringsanlæg.
Miljøstyrelsen godkender pesticider, import og eksport af affald og kontrollerer, at regler om kemiske stoffer i kosmetik, legetøj og andre produkter overholdes.
Desuden sikrer Miljøstyrelsen, at danskere til enhver tid har nem og hurtig adgang til miljøviden og dokumenterer miljøinitiativers økonomiske konsekvenser for samfundet ved hjælp af miljøøkonomiske analyser.
Miljømærkesekretariatet har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkesekretariatet er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.
Kilde: Miljøstyrelsen