I det fynske folks tjeneste

Beredskabsmeddelelse: Forhøjet vandstand

Vandstanden stiger nu flere steder i landet. Den forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og dermed livsfare for folk, der færdes i mørke i de oversvømmede områder. Desuden ventes betydelig skade på bygninger og kystsikring.

Dette er en opfølgende beredskabsmeddelelse fra National Operativ Stab og DMI:

Vandstanden stiger nu flere steder i landet. Der er fortsat varslet for kraftigt forhøjet vandstand i det sydlige Lillebælt, Sydfynske Øhav, Vestlige Storebælt, Lolland-Falsters sydkyst, Smålandsfarvandet, Østlige Storebælt, Øresund, Sydøstsjællands kyst og Bornholms kyst.

Forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og dermed livsfare for folk, der færdes i mørke i de oversvømmede områder. Desuden ventes betydelig skade på bygninger og kystsikring.

Offentligheden opfordres til under højvandet at undgå al unødig færdsel i de kystområder, der risikerer at blive oversvømmet.

 Desuden opfordres befolkningen til at holde sig orienteret via medier og lokale myndigheder og forberede sig på, at der i de udsatte områder kan opstå strømsvigt, og at det kan blive nødvendigt lokalt at foretage evakueringer.

 

01:59 Luk video