I det fynske folks tjeneste

Nu er det officielt: Sydfyn ramt af stormflod

Der var tale om stormflod, da vandet steg natten til torsdag. Det har Stormrådet slået fast torsdag middag.

Foto: Anders Høgh

Stormrådet har torsdag middag afgjort, at der var tale om stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i forbindelse med den forhøjede vandstand onsdag aften og natten til torsdag. 

På Fyn var der stormflod syd for den gamle Lillebæltsbro og syd for Slipshavn ved Storebæltsbroen, samt i Det Sydfynske Øhav, fastslår Stormrådet. 

Afgørelsen betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

Hvad gør du?

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 5. marts 2017. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.
  Kilde: Stormrådet

  Læs også Betingelser for erstatning opfyldt: Stormrådet erklærer vandstigning for stormflod

   

  Disse skader gav stormfloden på Fyn

  * Det er hovedsageligt de sydlige kystbyer på Fyn, som har været mærket efter nattens stormflod. Torsdag er arbejdet med at få overblik over skaderne i gang i Assens, Faaborg, Middelfart, Svendborg, Nyborg og på Langeland.
   * Beredskabsstyrelsen har været nødt til at pumpe vand væk fra Assens Havn. Der har derudover det meste af natten været pumper ved voldgraven i Nyborg, hvor vandet ikke kan komme ud i Storebælt selv.
   * Der er melding om, at flere sommerhuse formentlig har været oversvømmet på Føns og i Varbjerg Strand ved Middelfart, og på Langeland gælder det sommerhusområderne i Hov Plantage og Bagenkop.
   * 180 husstande var i en periode uden strøm, hvilket skyldes, at energiselskaber slukkede for nogle transformatorstationer, så de ikke blev ødelagt af vand.
  Kilde: Ritzau