I det fynske folks tjeneste

Politiet: Massive oversvømmelser på store dele af Fyn

Få overblikket over oversvømmelserne på hele Fyn, som det ser ud sent onsdag aften.

01:37

Her får du et overblik over, hvordan stormfloden rammer de forskellige fynske kommuner Video: Rikke Bekker

P-pladsen ved Det Gule Pakhus i Svendborg nu spærret. Foto: Rikke Bekker

1 af 2

Fyns Politi og de lokale beredskabsmyndigheder har onsdag aften klokken 22.45 givet en status for situationen i forbindelse med den forhøjede vandstand og de forventede oversvømmelser.

Helnæs-dæmningen i Assens Kommune er delvist oversvømmet, og der er risiko for, at Siø-dæmningen i Svendborg Kommune lukker natten til torsdag. 

Flere fynske veje i havnebyerne er oversvømmet eller forventes at blive det, når stormfloden topper omkring midnat. Vand på vejene og frost har en række steder betydet, at vejene er meget glatte. Fyns Politi opfordrer til forsigtig kørsel.

Læs også Beredskab Fyn: Katastrofeturister står i vejen for vores køretøjer

Herunder kan du få overblikket i de fynske byer

Assens: Udlægning af mobildæmning og sandsække i byen er nu afsluttet. En række veje i byen vil blive lukket for trafik klokken 19. Helnæs-dæmningen er delvist oversvømmet, hvorfor man må forvente at vejen snart bliver lukket for færdsel. Busdriften i Assens er berørt af de forventede oversvømmelser.

Faaborg: Beredskabsmyndighederne har afsluttet arbejdet med at sikre området bag Færgevej og Banegårdspladsen mod oversvømmelserne - det er det område, der ligger op mod Sundvænget. Havnegade forventes at blive oversvømmet. Borgere ved Havnegade er kontaktet og vejledt om, hvordan man skal forholde sig. På grund af at vandstanden er over kajkanten, lukkes havneområdet nu for al færdsel. Føns Strandvejen forventes at blive oversvømmet. Vandstanden stiger hurtigere end forventet, og det sammenholdt med, at strømretningen skifter, betyder at beredskabets indsats formentlig skal koncentreres nordligere end først antaget. Busdriften i Faaborg er berørt af de forventede oversvømmelser. 

02:35

Stormfloden har ramt Fyn. Lige nu kæmper man flere steder på Fyn mod de værste oversvømmelser i mange år. Blandt andet på havnen i Faaborg

Luk video

Svendborg: Siø-dæmningen mellem Langeland og Tåsinge er fortsat åben, men man opfordres til at køre hjem, da der er risiko for, at dæmningen kan blive lukket for færdsel senere på natten. Færgen mellem Spodsbjerg og Tårs har på grund af højvandet aflyst afgangene foreløbig indtil klokken 22.15. 

Lundeborg: Her er myndighederne nu færdige med at udlægge sandsække i det udsatte område ved plejecentret.

Nyborg: Der bliver pumpet vand fra volden ud over Storebæltsvej, hvorfor vejen er spærret. Der anvises andre ruter på stedet. Vandet er steget, så landevejen ved Holckenhavn Slot snart vil være oversvømmet. Nyborg Kommunes beredskab vil snarest lave afspærring på stedet.

Læs også Trods advarsel fra Fyns Politi: Fynboer leger katastrofeturister

Odense: Vandet står nu i en højde på cirka 10 cm på Lodsvej i Stige.

Forsyningsselskaber har enkelte steder afbrudt strømmen i transformatorstationer placeret i lavtliggende områder. Det betyder, at et mindre antal husstande er uden strøm. Når vandet er pumpet væk, kræves en rensning af transformatoren, inden strømmen kan tilsluttes. Man forventer, at alle vil have strøm igen i løbet af torsdag formiddag.

Fyns Politi har oplevet flere, som enten til fods eller i bil bevæger sig rundt på havnearealer i Rudkøbing, Svendborg, Faaborg og Assens. Fyns Politi vil meget kraftigt opfordre til, at man holder sig væk, da høj vandstand gør det svært eller helt umuligt at se, hvor havnekajen ender og havnebassinet begynder.

Vand på vejene og frost har en række steder betydet, at vejene er meget glatte. Fyns Politi opfordrer til forsigtig kørsel. 

01:52

I Assens har vandet nu også oversvømmet dele af fastlandet.

Luk video