Fynbo er arkitekt bag reform, der får konsekvenser for Sydfyn

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har været med til at lave regeringens sundhedsreform, som blandt andet får konsekvenser for akutsygehuset i Svendborg.

- Patienten skal sættes først. 

Sådan lød det onsdag formiddag, da regeringen præsenterede sit bud på en sundhedsreform, der blandt andet vil lukke regionerne og det betyder store ændringer for OUH Svendborg Sygehus. 

Ifølge regeringens udspil skal der oprettes et sundhedsfællesskab omkring OUH i Odense, som skal betjene alle fynske kommuner med undtagelse af Middelfart. 

Dermed bliver Svendborg Sygehus reduceret til det regeringen omtaler som "øvrige sygehusfunktioner". Hvad det dækker over er fortsat usikkert. 

 

 

Selvom Svendborg og resten af Sydfyn står til at miste akutmodtagelse og traumecenter, mener børne- og socialminister Mai Mercado (K), at sundhedsreformen vil fremme det lokale sundhedsudbud. Desuden har det hele tiden været planen i den nuværende Region Syddanmark, at den fælles akutmodtagelse i Svendborg under alle omstændigheder skulle lukke i 2021.

Sundhedsfællesskaber er nøglen

- Sundhedsreformen vil styrke det nære sundhedsvæsen, lyder det fra den fynske minister, der tilføjer, at reformen giver decentralisering. 

- De drøftelser, hvor man skaber nærheden og sammenhængen, de findes ikke i dag eller også så er det på et overordnet, regionalt niveau, siger børne og socialminister Mai Mercado.. 

Hun henviser blandt andet til, at regeringen vil indføre 21 sundhedsfællesskaber, som betyder, at kommunerne overtager flere af de sundhedsopgaver som i dag drives af regionerne.

Borgmestrerne i ni fynske kommuner får alle en plads i bestyrelsen for det fynske sundhedsfællesskab. 

- I dag er det sådan, at man kan bo på Sydfyn og alligevel behandles for KOL på OUH. Der vil det være meget rarere, at man kan blive i lokalområdet. 

Ifølge regeringen skal behandling af KOL foregå mere lokalt end det gør i dag. 

- Der skal være sundhedshuse med sygeplejersker, læger, og andet personale, der betyder, at man kun behøver at gå et sted hen, for at blive behandlet, forklarer Mai Mercado. 

Mai Mercado mener ikke, at sundhedsreformen giver centralisering, selvom akutmodtagelsen i Svendborg lukker. 

Derudover vil regeringen øge optaget af lægestuderende. Håber er, at det vil resultere i flere praktiserende læger, som kan rykke ud i de sundhedshuse, som regeringen ønsker. 

Til foråret vil regeringen præsenterer sundhedsreformen for folketinget. Hvis alt følger planen regner regeringen med, at den nye organisering træder i kraft ved 1. januar 2021. 

Det er uvist om akutmodtagelsen og traumecentret i Svendborg lukker ved årsskiftet 2021 eller først senere.  

Mai Mercado præsenterede onsdag morgen regeringens bud på en sundhedsreform.