Peter Rahbæk Juel: - Økonomi og indflydelse skal hænge sammen

Odense bliver centrum for et nyt fynsk sundhedsfællesskab, der kommer til at omfatte ni fynske kommuner. Det er en udfordring, som Odenses borgmester ser frem til, men økonomi og indflydelse skal hænge sammen.

Regeringens oplæg til en sundhedsreform lægger op til at flere opgaver lægges over på kommunerne. Det er en opgave, som Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (A) ser frem til, men han frygter også, at der ikke følger ressourcer nok med.

- Jeg kan godt have en bekymring for, at det her kan ende med, at der er en masse opgaver, der skal laves, og så følger ressourcerne ikke med. Vi er i forvejen pressede på økonomien, fordi borgene lever længere, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (A).

Odense bliver centrum

Odense bliver centrum for et fynsk sundhedsfællesskab, der kommer til at omfatte ni fynske kommuner. Middelfart Kommune bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.

- Man centraliserer magten over sundhedssystemet, fordi de muskler, som regionerne har, dem ligger man under det her nye "Sundhedsvæsen Danmark". Og så sætter man nogle borgmestre og udvalgsformænd til at tage ansvaret. Skal man løse de har sundhedsopgaver lokalt, så det ikke kommer til at gå ud over den anden velfærd, som kommunerne har ansvaret for, så skal økonomi og indflydelse hænge sammen, siger Peter Rahbæk Juel.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel ser dog også muligheder i det nye sundhedsfællesskab.

- Det kan blive til fordel for patienterne, hvis det skrues sådan sammen, at det er et helhjertet forsøg på at styrke det nære sundhedsvæsen, hvor indflydelse og ressourcer følger med, siger Peter Rahbæk Juel.

Regionshovedsædet i Vejle bliver hjemsted for den nye syddanske sundhedsforvaltning, hvor den nuværende regionsrådsformand Stephanie Lose bliver formand.

Fyn bliver delt i to. Middelfart bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.
Fyn bliver delt i to. Middelfart bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.

 

- Det kan blive til fordel for patienterne, hvis det skrues sådan sammen, at det er et helhjertet forsøg på at styrke det nære sundhedsvæsen, hvor indflydelse og resorucer følger med, siger Peter Rahbæk Juel.

Borgmestre og udvalgsformænd i styrelse

Sådan beskriver regeringen de nye sundhedsfællesskaber:

Formålet med sundhedsfællesskaberne er at få sygehus, egen læge og kommunerne til at arbejde bedre sammen.

Hovedopgaven for sundhedsfællesskaberne bliver at skabe sammenhængende forløb for patienterne og tilbud af høj kvalitet i borgernes nærmiljø. Borgeren skal opleve, at sundhedsvæsenet fungerer som et sammenhængende hele og ikke som adskilte siloer.

Sundhedsfællesskaberne skal bestå af repræsentanter fra områdets sygehuse, herunder psykiatrien, samt almen praksis og alle kommuner i området. Sundhedsfællesskaberne skal drøfte samarbejdsudfordringer, finde frem til konkrete fælles løsninger og bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. En politisk overbygning for hvert sundhedsfællesskab skal som udgangspunkt mødes kvartalstvist for at fastlægge den strategiske retning. Her vil kommunen være repræsenteret ved borgmesteren og den relevante udvalgsformand. Det vil sikre et lokaldemokratisk perspektiv på beslutningerne i det nære sundhedsvæsen.

 

Læs mere her: