I det fynske folks tjeneste

Peter Rahbæk Juel: - Økonomi og indflydelse skal hænge sammen

Odense bliver centrum for et nyt fynsk sundhedsfællesskab, der kommer til at omfatte ni fynske kommuner. Det er en udfordring, som Odenses borgmester ser frem til, men økonomi og indflydelse skal hænge sammen.

00:19

Odense og Nyt OUH bliver centrum for et nyt fynsk sundhedsfællesskab, der kommer til at omfatte ni fynske kommuner. Video: Thomas Greve

Regeringens oplæg til en sundhedsreform lægger op til at flere opgaver lægges over på kommunerne. Det er en opgave, som Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (A) ser frem til, men han frygter også, at der ikke følger ressourcer nok med.

- Jeg kan godt have en bekymring for, at det her kan ende med, at der er en masse opgaver, der skal laves, og så følger ressourcerne ikke med. Vi er i forvejen pressede på økonomien, fordi borgene lever længere, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (A).

Odense bliver centrum

Odense bliver centrum for et fynsk sundhedsfællesskab, der kommer til at omfatte ni fynske kommuner. Middelfart Kommune bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.

- Man centraliserer magten over sundhedssystemet, fordi de muskler, som regionerne har, dem ligger man under det her nye "Sundhedsvæsen Danmark". Og så sætter man nogle borgmestre og udvalgsformænd til at tage ansvaret. Skal man løse de har sundhedsopgaver lokalt, så det ikke kommer til at gå ud over den anden velfærd, som kommunerne har ansvaret for, så skal økonomi og indflydelse hænge sammen, siger Peter Rahbæk Juel.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel ser dog også muligheder i det nye sundhedsfællesskab.

- Det kan blive til fordel for patienterne, hvis det skrues sådan sammen, at det er et helhjertet forsøg på at styrke det nære sundhedsvæsen, hvor indflydelse og ressourcer følger med, siger Peter Rahbæk Juel.

Regionshovedsædet i Vejle bliver hjemsted for den nye syddanske sundhedsforvaltning, hvor den nuværende regionsrådsformand Stephanie Lose bliver formand.

Fyn bliver delt i to. Middelfart bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.

 

03:50

- Det kan blive til fordel for patienterne, hvis det skrues sådan sammen, at det er et helhjertet forsøg på at styrke det nære sundhedsvæsen, hvor indflydelse og resorucer følger med, siger Peter Rahbæk Juel.

Luk video

Borgmestre og udvalgsformænd i styrelse

Sådan beskriver regeringen de nye sundhedsfællesskaber:

Formålet med sundhedsfællesskaberne er at få sygehus, egen læge og kommunerne til at arbejde bedre sammen.

Hovedopgaven for sundhedsfællesskaberne bliver at skabe sammenhængende forløb for patienterne og tilbud af høj kvalitet i borgernes nærmiljø. Borgeren skal opleve, at sundhedsvæsenet fungerer som et sammenhængende hele og ikke som adskilte siloer.

Sundhedsfællesskaberne skal bestå af repræsentanter fra områdets sygehuse, herunder psykiatrien, samt almen praksis og alle kommuner i området. Sundhedsfællesskaberne skal drøfte samarbejdsudfordringer, finde frem til konkrete fælles løsninger og bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. En politisk overbygning for hvert sundhedsfællesskab skal som udgangspunkt mødes kvartalstvist for at fastlægge den strategiske retning. Her vil kommunen være repræsenteret ved borgmesteren og den relevante udvalgsformand. Det vil sikre et lokaldemokratisk perspektiv på beslutningerne i det nære sundhedsvæsen.

 

Læs også Sundhedsreform: Odense bliver centrum for fynsk sundhedsfællesskab

Læs mere her:

 • Finansiering: Seks milliarder kroner bliver fundet ved blandt andet at nedlægge regionsrådene, hvorved der spares 1,5 milliarder kroner på eksempelvis reduceret administration.
 • I 2025 skal der være 500.000 færre sygehusbesøg.
 • I 2025 skal der være 40.000 færre indlæggelser.
 • De fem regionsråd, der har 205 folkevalgte politikere siddende, står til at blive nedlagt ved udgangen af 2020.
 • Den fremtidige struktur i sundhedsvæsenet vil bestå af tre lag. Øverst vil være et statsligt organ under Sundhedsministeriet, som står for økonomien og styring.
 • Derunder vil der være fem sundhedsforvaltninger. De passer geografisk med de nuværende regioner og vil få hovedsæder samme steder.
 • Der skal oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. De skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet.
 • Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles hos læger i lokale sundhedshuse.
 • Sygehuse får pligt til at sende patienter videre til behandling et andet sted, hvis sygehusene ikke kan tilbyde behandling inden for fristen på 30 dage.
 • Patientvejledningen skal forbedres. Det skal blandt andet ske ved hjælp af ét samlet patientnummer, som man kan ringe til for at få vejledning og hjælp.
 • Førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel.

Kilde: Regeringens sundhedsudspil: "Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder".

Læs også Stephanie Lose er bekymret for at miste folkevalgt led

Læs også Overblik: Oppositionen er imod nedlæggelse af regioner