Et konstruktivt mindset
Foto: Louise KoustrupPå TV 2 Fyn har medarbejderne i fællesskab udviklet en definition af, hvad konstruktiv journalistik er hos os.

På TV 2 Fyn er konstruktiv journalistik:

  • Løsningsorienteret, Involverende, Nuanceret og Kritisk.
  • Vi bygger på konkrete, dokumenterede problemer og tester løsninger.
  • Vi har mod til at skildre den grå hverdag, nuancerne og levere overblik i komplicerede historier.
  • Vi inspirerer, engagerer, aktiverer og lytter til vores publikum, så vi sammen kan udvikle vores samfund i en bedre retning. Brugerne skal kunne genkende sig selv og den virkelighed, de oplever.

Et mindset og en metode vi nu arbejder efter. Forsimplet er den udtrykt med Det Konstruktive Kompass LINK

Løsningorienteret: Vi kigger frem, når vi behandler samfundsrelevante problemstillinger, for at inspirere og sprede håb. Vi vil være med til at flytte Fyn fremad. Og vi spørger: Hvad nu? Hvordan kan det løses?

Involverende: Vi knytter borgerne tættere til os og gøre dem til medskabere af journalistikken. Vi møder dem i øjenhøjde og inddrager dem. Vi skaber dialog, lade modsætninger mødes og udvikle løsninger i fællesskabet - også med levende journalistik på en platform derude et sted på Fyn.

Nuanceret: Vi beskriver virkeligheden i al dens mangfoldighed. Vi giver et retvisende billede af komplicerede samfundsmæssige problemstillinger - også for på den måde at bidrage til en værdifuld, demokratisk diskussion.

Kritisk: Konstruktiv journalistik handler om at pege problemer og udfordringer i samfundet. Vi vil altid være kritiske. Både i forhold til positive og negative vinkler.

Vi holder stadig øje med magthavere

Vi bruger to modeller, udviklet på Constructive Institute på Aarhus Universitet, til inspiration for, hvordan vi praktiserer konstruktiv journalistik.

Den første model handler om de værdier, konstruktiv journalistik hviler på.

Konstruktiv journalistik erstatter ikke nyheder og undersøgende journalistik. Vi rykker stadig ud til større begivenheder og fortæller om, hvad der sker nu og her. Og så vil vi blive ved med at afsløre magtmisbrug og blotlægge fejl. Forskellen er, at vi nu har en ambition om at holde fast i historierne og undersøge, hvordan problemet bliver løst, og vi vil i højere grad dyrke historiernes nuancer og perspektiver.

Konstruktiv journalistik handler om i morgen

På Constructive Institute har de også udviklet en model, der har inspireret os til det praktiske arbejde med konstruktiv journalistik. En model, der har været grundstenen i udviklingen af Det Konstruktive Kompas, LINK.

Moderne journalistik med en ambition om at styrke demokratiet

Søjle 1:
I konstruktiv journalistik er der fokus på at søge løsninger. Det er vigtigt at holde løsningsforslag ud i strakt arm, og det er afgørende, at løsningerne er skalérbare i forhold til det konkrete problem. Magthavere og beslutningstagere skal forholde sig til løsningen, og der følges op med journalistik, når løsningerne er efterprøvet.

Søjle 2:
Komplicerede problemstillinger, der ikke rummer en løsning eller et klart for og imod, nuanceres. Det giver borgerne et retvisende billede af virkeligheden.

Søjle 3:
Borgerne inddrages. De kan være med til at sætte problemer på dagsordenen, de kan arbejde med på workshops, hvor de i fællesskab med beslutningstagere og andre aktører finde løsninger. Og de kan engagerer sig i den demokratiske debat til events medierne faciliterer.

Inspiration

Kun en fjerdedel af lokal- og regionalmediernes indhold er forklarende – altså løsningsorienterede eller nuancerede i gengivelsen af virkeligheden. Tre fjerdedele er neutrale ift., hvad der forårsager eller kan være med til at løse problemet. Det er altså indhold, der kun er beskrivende i forhold til et problem eller en begivenhed.
Rapport om lokal og regionalmediernes dækning

“Lav en Hans Rosling”, lyder en opfordring fra konstruktiv pionér Cathrine Gyldensted. Hvad betyder det?
Find ud af det her i artiklen “Journalistikken skal også fortælle os historier, der gør os stolte”

Cathrine Gyldensten om konstruktiv journalistik i Journalisten
Loud vil være konstruktive: Sådan kan de lykkes med det

Medieforsker:
Sådan fremmer journalistik lokaldemokrati

"Bliver du trist og handlingslammet af nyheder?
Den her artikel er et forsøg på det modsatte