TV 2 Fyn: Danmarks mest konstruktive mediehus
Foto: Louise KoustrupSiden sommeren 2019 har TV 2 Fyn arbejdet målrettet mod at blive Danmarks mest konstruktive mediehus, fordi vi ønsker at styrke tilliden mellem os og fynboerne. Vi vil dyrke journalistik, der er relevant og væsentlig, vi vil finde løsninger, gå kritisk til værks, og så vil vi helt tæt på fynboernes daglige liv.


Vi ved, at behovet for den konstruktive journalistik er der, for det har vi undersøgt. En undersøgelse, foretaget af A&B Analyse i juni 2019, viser, at fynboerne synes, at vi fokuserer for meget på negative nyheder.


Her svarer de på spørgsmålet:
I hvor høj grad synes du, at følgende beskrivelser passer på TV 2/Fyn og deres nyheds-dækning?
62,7 procent svarer: I meget høj grad, i høj grad og i nogen grad
37,3 procent svarer: I lav grad eller slet ikke


De fynboer, vi har mødt en tilfældig tirsdag på gaden i Odense, sommeren 2019, har også et billede af, at TV 2 Fyn fokuserer meget på problemer og mindre på historier med løsninger eller håb for fremtiden. Fynboerne kan heller ikke genkende den virkelighed, de færdes i, når de ser nyhederne.Det er ikke et lokalt problem på Fyn. Det er en opfattelse af medierne, der findes hos borgere både på nationalt og på globalt plan. Det er en fornemmelse af, at medier alene beskriver et negativt verdensbillede, der i yderste konsekvens får dem til at vende ryggen til journalistikken. De bliver deprimerede af at følge nyhedsstrømmen og kan hverken genkende dem selv, deres hverdag eller den verden, de lever i.


I juni 2020 havde TV 2 Fyn rykket ved fynboernes forestilling.
Det er svært at sige, om det er den drejning i en konstruktiv retning, vores journalistik har taget, der har rykket ved deres opfattelse. Det er dog et faktum, at færre brugere, mener TV 2 Fyn fokuserer for meget på problemer. Samlet set gælder det i sommeren 2020 for 50 procent, mens godt 28 procent mener det modsatte. I målingen fra 2020 er der dog også en stor gruppe på knap 22 procent, der har fået den mulighed at svare “Ved ikke”.


En bevægelse

Målet med konstruktiv journalistik er at bidrage med mere viden, flere nuancer og perspektiv på den problematik, der er på dagsorden, og så med løsninger for øje, der kan hjælpe borgere og magthavere på vej mod at få løst problemet. Med en større grad af involvering vil den konstruktive journalistik også bidrage til, at borgerne føler sig hørt, forstået og får mulighed for at engagere sig i debat og dialog om vigtige emner.


TV 2 Fyn er nu et vigtigt testcenter for konstruktiv journalistik. Flere medier og organisationer arbejder også med konstruktive journalistik som redskab til at genskabe tilliden til medierne og til at at efterlade seerne med fornyet håb for en bedre fremtid og en lyst til selv at være med til at skabe den.


Her er et udvalg:
• Fyens Stiftstidende
• Zetland
• Information
• Solutionsjournalism Network, USA
• BBC, England, bl.a. med flere projekter som Crossing Divides
• The Guardian, England, bl.a. med The Upside
• Zeit, Tyskland med bl.a. Deutschland Spricht
• Reporters d’éspoir, Frankrig
• Der Correspondent, Holland

Inspiration

Her er links til både undersøgelser og journalistik, der handler om konstruktiv og i særdeleshed løsningsorienteret journalistik.