19 job i fare: Fabrik i Svendborg lukker

Scandinavian Brake Systems (SBS) lukker fabrik i Svendborg. 19 medarbejdere kan kun håbe på et job andetsteds i koncernen. 165 millioner tabt.

I en meddelelse til Fondsbørsen torsdag fremgår det, at bestyrelsen og direktionen i Scandinavian Brake Systems-koncernen i Svendborg onsdag har behandlet forretningsgrundlag og strategiplan for Notox A/S.
Grundlaget og planen er udarbejdet i samarbejde med et eksternt rådgivningsfirma.

"Notox har kontinuerligt været tabsgivende. I 2015 realiseredes EBITDA (se faktaboks underneden, red.) på minus 9 mio. kr. som følge af meget svingende omsætning og lave priser på markedet. Aktivitetsniveauet i starten af 2016 er fortsat lavt og lavere end forventet," skriver SBS blandt andet i meddelelsen.
 
Notox A/S fremstiller keramiske filtre, men har ikke teknologi og kompetencer til at imødekomme udviklingen, som går mod komplette løsninger og imod merforædling.

Bestyrelsen og ledelsen i SBS-koncernen anser det derfor ikke længere som realistisk, at Notox kan bringes på et profitabelt indtjeningsniveau. Bestyrelsen påtænker derfor, i overensstemmelse med anbefalingerne i den eksterne rapport, at lukke Notox A/S.
 
Ledelsen af SBS-koncernen vil derfor indlede et forløb med fabrikkens 19 medarbejdere. Og i følge Fyens.dk siger bestyrelsesformand Tage Reinert, at der er mulighed for at placere nogle af medarbejderne andre steder i koncernen.

En lukning forventes at medføre en påvirkning af koncernens resultat før skat negativt med mellem 145 og 165 mio. kroner i 2015.

SBS-koncernens kerneområder, Automotive og Friction divisionerne, vil ikke påvirkes hverken finansielt eller driftsmæssigt af den eventuelle nedlukning af Notox A/S.

EBITDA

 

HER OG NU

MEST LÆSTE OM VALGET: