I det fynske folks tjeneste

19 job i fare: Fabrik i Svendborg lukker

Scandinavian Brake Systems (SBS) lukker fabrik i Svendborg. 19 medarbejdere kan kun håbe på et job andetsteds i koncernen. 165 millioner tabt.

Notox A/S, en del af Scandinavian Brakes Systems i Svendborg, mister millioner og sætter op mod 19 medarbejdere på gaden.

I en meddelelse til Fondsbørsen torsdag fremgår det, at bestyrelsen og direktionen i Scandinavian Brake Systems-koncernen i Svendborg onsdag har behandlet forretningsgrundlag og strategiplan for Notox A/S.
Grundlaget og planen er udarbejdet i samarbejde med et eksternt rådgivningsfirma.

"Notox har kontinuerligt været tabsgivende. I 2015 realiseredes EBITDA (se faktaboks underneden, red.) på minus 9 mio. kr. som følge af meget svingende omsætning og lave priser på markedet. Aktivitetsniveauet i starten af 2016 er fortsat lavt og lavere end forventet," skriver SBS blandt andet i meddelelsen.
 
Notox A/S fremstiller keramiske filtre, men har ikke teknologi og kompetencer til at imødekomme udviklingen, som går mod komplette løsninger og imod merforædling.

Bestyrelsen og ledelsen i SBS-koncernen anser det derfor ikke længere som realistisk, at Notox kan bringes på et profitabelt indtjeningsniveau. Bestyrelsen påtænker derfor, i overensstemmelse med anbefalingerne i den eksterne rapport, at lukke Notox A/S.
 
Ledelsen af SBS-koncernen vil derfor indlede et forløb med fabrikkens 19 medarbejdere. Og i følge Fyens.dk siger bestyrelsesformand Tage Reinert, at der er mulighed for at placere nogle af medarbejderne andre steder i koncernen.

En lukning forventes at medføre en påvirkning af koncernens resultat før skat negativt med mellem 145 og 165 mio. kroner i 2015.

SBS-koncernens kerneområder, Automotive og Friction divisionerne, vil ikke påvirkes hverken finansielt eller driftsmæssigt af den eventuelle nedlukning af Notox A/S.

EBITDA


EBITDA er et økonomisk udtryk for et selskabs driftsresultat før renter, skat og afskrivninger på driftsaktiviteter og goodwill. EBITDA udtrykker således en virksomheds evne til at skabe overskud. EBITDA er en forkortelse af Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation.