I det fynske folks tjeneste

2 millioner for 37 timers arbejde

Svendborg Kommune havde stor succes med at sende et ekstraordinært brev til enlige forsørgere. En lille ekstra kontrol gav en gevinst på næsten 2,1 milioner kr. til kommunekassen i Svendborg.

Det var medarbejdere i den såkaldte HOS-gruppe - helhedsorienteret sagsbehandling - i kommunens Borgerservice, der besluttede at udføre en ekstra kontrol af de borgere blandt enlige forsørgere, der modtager ordinært og ekstraordinært børnetilskud.

Målet var at finde ud af om de fortsat opfyldte betingelserne for at modtage tilskuddet.

- Det viste sig, at en del borgere ikke opfyldte betingelserne længere. Vi sendte et brev ud til 1.150 borgere. Og 50 af dem meldte tilbage til kommunen, at de ikke længere var berettiget til tilskud, som de ellers modtog. Økonomiske betød det, at Svendborg Kommune sparede 2.077.631 kr., som ellers var blevet udbetalt på et forkert grundlag, fortæller teamleder Bjørn Pedersen, Borgerservice, Svendborg Kommune.

Normal coutume er, at enlige forsørgere en gang om året - i januar måned - modtager et brev, hvor de skal bekræfte, at de fortsat er berettiget til tilskud. Det er et brev, der sendes automatisk. Nu valgte HOS-gruppen, at sende et brev uden for "sæsonen". Her fik borgerne en forklaring på, hvad der lovgivningsmæssigt forstås ved "enligheds-begrebet". Samtidig blev borgerne tilbudt et møde med en medarbejder i kommunen, der kunne give et uddybende svar, hvis det var nødvendigt. 

- 50 borgere fandt efterfølgende ud af, at de ikke var berettiget til at modtage den støtte, de ellers fik. Samtidig benyttede vi lejligheden til at kigge på nogle af de andre områder, hvor borgerne også fik støtte fra kommunen, f.eks. boligstøtte, økonomisk støtte til friplads i en daginstitution. Og her viste resultatet, at der også var nogle, der fik penge, som de ikke var berettigede til, siger Bjørn Pedersen, og tilføjer, at HOS-gruppen har brugt, hvad der svarer til en 37 timers arbejdsuge på den ekstraordinære indsats.