Algebad: Kom med under søen

Sørup Sø er i fuld gang med at blive restaureret og renset for alger. Og det betyder, at seks tons flydende aluminium bliver hældt i. Du kan dykke med ned under søen her.

Det er privatoptagelser fra biolog Terkel Broe Christensen, der tydeligt viser, hvor mørkegrøn Sørup Sø er af alger.

Sigtbarheden er minimal - og det er skidt for rovfisk som gedder og aborrer, der bruger synet til at jage med. Desuden er iltforholdene dårlige i Sørup Sø.

Igennem år er spildevand blevet ledt ud i søen og det har haft store konsekvenser for søen, der er fyldt med alger.

På bunden ligger store mængder næringsstof i form af fosfor - og for at komme det til livs hælder man seks tons flydende aluminium ud i søen.

- Det daler lige så stille ned på bunden, hvor det vil blande sig med fosfor og som binder det, så det bliver utilgængeligt for de små grønne alger, der gør søen grøn, siger Terkel Broe Christensen.