Alle kan byde på rengøringen i Svendborg

Fra 2017 får private aktører mulighed for at byde på alle rengøringsopgaver i Svendborg Kommune.

Et flertal i byrådet ventes i aften at stemme for, at det bliver muligt at udlicitere al rengøringen af de kommunale bygninger. I dag er kun en tredjedel udliciteret.

Det er forvaltningen, der har foreslået udliciteringen - og Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Svendborg Lokalliste er for idéen.

Omvendt er Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten imod forslaget.

En analyse har vist. at kommunen kan spare 3,2 millioner kroner over to år ved at udlicitere.