Asfalt for millioner

Svendborg Kommune underskrev i dag kontrakt med firmaet Munck Asfalt, som skal vedligeholde kommunens veje de næste 15 år.

Svendborg er mere eller mindre tvunget til at udlicitere vejarbejdet.

Hvis kommunens efterslæb på vej-vedligeholdesen fortsætter i samme takt som i dag de kommende 15 år ville kommunen komme omkring 400 millioner bagud.

Ved at udlicitere og lægge 128 millioner kroner på bordet køber Svendborg Kommune sig fri af den byrde.

Det er ikke nyt at vejvedligeholdet er udliciteret - det nye er de lange kontrakter.

Her profiterer kommunen på de dårlige tider og udnytter at entrepenørerne er sultne efter nye kontrakter.

Der er dog ikke økonomi nok i ordningen til at nyasfaltere hele kommunen.

Svendborgensere med huller i vejen udenfor indkørslen kan ikke regne med en væsentlig forbedring fra dag et.