Bakterie-alarm på Svendborg Sygehus

En patient på OUH Svendborg Sygehus kan være smittet med en særlig bakte­rie, der kan give svær diaré og opkast.

Patienten, der er indlagt på Geriatrisk Afdeling, er sandsynligvis ramt af en særlig variant af bakte­rien Clostridium difficile, der kan give svær diaré og opkast.

I forvejen er et mindre antal patienter ramt af norovirus.

Får behandling af specialister

Både patienterne ramt af norovirus og patienten mistænkt for at være smittet med Clostridium difficile bliver nu behandlet af specialister.

Både norovirus og Clostridium difficile kan give svær diaré og opkast, men CD027-varianten af bakterien Clostridium difficile er mere smittefarlig og kan medføre et alvorligere sygdomsforløb end norovirus.

OUH har derfor igangsat tiltag, der omfatter isolation og skærpelse af hygiejniske forholdsregler. Derudover har Geriatrisk Afdeling lukket for indtag af nye patienter, som i stedet vil blive behandlet på andre afdelinger.

Det sandsynlige udbrud af Clostridium difficile på Geriatrisk Afdeling har ingen indflydelse på behandlingen af patienter på resten af Svendborg Sygehus.

Svær at fjerne

Clostridium difficile er en sporedannende bakterie, som er svær at fjerne med almindelig rengøring.

Vand og sæbe kan fjerne bakterien, men Clostridium difficile er resistent over for alkohol og har en evne til at overleve i omgivelserne. Derfor er det i særlige udbrudstilfælde nødvendigt at anvende andre desinfektions­midler.

OUH venter at få svar på de bakteriologiske undersøgelser i næste uge.