Baltiske radiologer hjælper fynske patienter via telemedicin

På Sygehus Fyn i Svendborg sender man via internettet røntgenbilleder til radiologer i Estland, der så vurderer hvilken behandling man skal iværksætte.

Samarbejdet fra Sygehus Fyn er et eksempel på ny teknologi, der gør der muligt for eksperter et sted i verden at hjælpe patienter, som fysisk befinder sig et helt andet sted.

- Lidt forenklet sagt giver den ny teknologi mulighed for at flytte sundhedstilbudet ud til de borgere, hvor det ellers var svært at komme til. Eksempelvis til de mange småøer som vi har i Syddanmark. Teknologien giver os helt nye måder at anvende vores resurser på i sundhedsvæsenet, siger siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Et konkret eksempel på den digitale udveksling af røntgenbilleder kunne være i forbindelse med en patient, der har problemer med sit knæ.

- Så har jeg mulighed for at sende det digitale røntgenbillede af knæet via nettet til vurdering hos en radiolog i Tallinn i Estland. Herefter returneres billedet til Sygehus Fyn med en vurdering fra de baltiske radiologer. Et værktøj som kan oversætte billedudvekslingsprogrammet sørger automatisk for, at vurderingen kommer tilbage på dansk, så klinikerne i Sygehus Fyn har et præcist grundlag for at iværksætte behandlingen, siger overlæge Leslie Christensen, billeddiagnostisk afd., Sygehus Fyn.

Projektet har i øvrigt vakt så meget opsigt, at EU-Kommissionen har lavet tv-optagelser i Svendborg om sygehusets digitale udveksling af røntgenbilleder med baltiske sygehuse.

Filmen viser hvor i Europa man kan finde de bedste eksempler på telemedicin, og her bliver Sygehus Fyn vist som en af de tre eksempler - de to andre eksempler er fra Maastrict og Frankfurt. Programmet er distribueret til 40 forskellige europæiske tv- og mediekanaler samt medieselskaber, bl.a. Sky News.

Som en yderligere cadeau til Sygehus Fyns indsats i Baltic eHealth projektet, der har været et samarbejde mellem sygehuset og MedCom International arbejdes der med planer om, at EU?s sundheds-kommissær Markos Kyprianou skal besøge Sygehus Fyn, så han ved selvsyn kan få indsigt i de teknologiske landvindinger, der er opnået i praksis med digital udveksling af landegrænser.