Beboere på Tåsinge hårdt plaget af oversvømmelser

Manglende vedligeholdelse af et vandløb ved Vejlen på Tåsinge er en hård prøvelse for lokale beboere. Nu lover kommunen at gøre noget - efter 25 år.

Et område på Tåsinge står under vand - til stor gene for beboerne i området ved Vejlen.

Kommunen er forpligtet til at vedligholde vandløbene i området, men har ifølge beboerne forsømt sin opgave i årtier.

Når vandet står højest, står det i hoftehøjde og det betyder, at der er børn, der ikke kan komme i skole, svin, der ikke kan få foder og kreaturer der ikke kan komme på græs.

Oversvømmelser på grund af dårlig vedligeholdelse af vandløb er et problem mange steder.

Det fik i november daværende Miljø- og Fødevareminister, Eva Kjer Hansen, til at give en opsang til kommunerne.

Hun skrev:

- Det er vigtigt, at kommunerne som vandløbsmyndighed er sig deres opgave bevidst.

Men brevet har ikke løst problemerne - i hvert fald ikke ved Vejlen.

Her står det, der oprindelig var et stort græs og engareal, under vand og det skyldes ifølge de lokale beboere, at en gammel afvandingskanal ikke har været oprenset siden midt i 70'erne.

Nu lover formanden for miljø-, klima- og trafikudvalget i Svendborg, at der bliver gjort noget ved det.

- Vi har målinger, der viser, at det skulle være i orden, men hvis beboerne er så hårdt ramt, skal der gøres noget, siger han.

Han påpeger dog, at det ikke er bare sådan lige på grund af områdets beskaffenhed, så han kan ikke sige, hvornår problemerne er løst.

 

Masser af vand på Tåsinge