Beslutning i fare: Fredet rovfugl kan stoppe tre kæmpe vindmøller

En nærliggende glenterede kan blive afgørende for, om tre vindmøller med en højde på 150 meter kan opstilles ved Broholm Gods på Sydfyn.

Opdateret
Clock19. okt 2020, kl. 16:22
Vindmølleplanerne er på udvalgsmødet sendt videre til behandling til byrådet i næste uge. Seks stemte for, kun Venstre stemte imod. Efter mødet sagde Bruno Hansen (SF), der er formand for Svendborg Kommunes Mijø- og teknikudvalg, til TV 2 Fyn: - Glenten var i vores overvejelser, men vi ved ikke nok om, hvorvidt den yngler i området. Det skal vi undersøge nærmere indtil byrådsmødet i næste uge. Men vi er meget opmærksomme på situationen.

Skal en fugl med et vingefang på 150 centimeter sætte en stopper for tre vindmøller med et vingefang på 126 meter? 

quote Vi er 100 procent sikre på, at der er en ynglende glente dernede. For vi har fundet en rede og har set mindst én udfløjen unge

Peter Pelle, Dansk Ornitologisk Forening Fyn.

Det skal medlemmerne af MIljø- og Naturudvalget i Svendborg Kommune mandag tage stilling til.

Bag projektet står ejerne af Broholm Gods og Fuglehavegård, der i maj 2018 søgte om tilladelse til opstillingen af tre 150-meter høje vindmøller, der tilsammen vil kunne levere 36 millioner kWh årligt, hvilket svarer til 9.000 husstandes elforbrug.

Men i ellevte time råber Dansk Ornitogisk Forening Fyn vagt i gevær og håber, at man vil indstille projektet af hensyn til den røde glente, der er en fredet rovfugleart.

Ifølge foreningen er der en glenterede kort fra det sted, der er udset til vindmøllerne, og fuglene vil derfor ikke blive beskyttet tilstrækkeligt med store vingesus fra møllerne tæt på. Ifølge Miljøstyrelsen er glenten meget sårbar overfor forstyrrelser ved reden, særligt i æglægnings- og rugeperioden. Derudover påpeger foreningen, at en tysk undersøgelser viser, at kollison med møllevinger er årsag til dødsfald på 3,1 procent af fuglebestanden. 

- Vi er 100 procent sikre på, at der er en ynglende glente dernede. For vi har fundet en rede og har set mindst én udfløjen unge, siger Peter Pelle fra Dansk Ornitologisk Forening Fyn.

Rød glente 

Derfor sendte foreningen mandag et åbent brev til Svendborg Kommune, hvor kommunens dokumenter om projektet kritiseres. 

- Jeg konstaterer, at der er en fejl i politikernes materiale. Så jeg er bange for, at de kommer til at træffe en beslutning på et forkert grundlag, forklarer Peter Pelle. 

Udvalgsformand: - En alvorlig sag

TV2 Fyn har været i kontakt med Bruno Hansen (SF), der er formand for Svendborg Kommunes Mijø- og teknikudvalg. Han vil først udtale sig om sagen efter behandlingen på et udvalgsmøde mandag klokken 14, siger kort: 

- Vi tager det meget alvorligt, for det er en alvorlig sag, siger udvalgsformand Bruno Hansen (SF).

Opsætningen af vindmøllerne er blevet kritiseret af naboer i høringssvar til kommunen, og også der er de fredede rovfugle blevet nævnt. Blandt andet skrev en nabo om den lokale glente i et høringssvar 7. august: 

- Dette er et særsyn nationalt set, endsige skandinavisk set. Jeg vil i den forbindelse påminde om, at flere af vores truede rovfugle er blevet slået til døde af selv mindre møller.

For Dansk Ornitologisk Foreningng Fyn er det afgørende, at der tages hensyn til glenterne, og i deres åbne brev skriver de: 

- Forvaltningen har dermed ikke undersøgt forholdet, før de konkluderede, at høringssvarene ikke har nogen betydning for projektet. Forvaltningen kan i DOF's fugledatabase se, at der kun er 400 meter fra en aktiv rede med ynglende Rød Glente til vindmøllerne. Der skal være en afstand på mindst 1.000 meter.

Fremtiden for både små og store vingefang afgøres mandag klokken 14.00 på et møde i Miljø- og Naturudvalget

Vindmøller ved Broholm