I det fynske folks tjeneste

Blæst puster ilt i vandene

Blæsten  er godt nyt for de danske farvande, der dermed slipper for alvorligt iltsvind. Det Sydfynske Øhav er dog blandt de sværest ramte.

En masse blæsevejr betyder, at de danske farvande trods stigning i nedbør og megen varme det seneste halve år slipper for voldsomt iltsvind.

Udbredelsen af iltsvind midt i august 2009 var ligesom i august 2008 under gennemsnittet de foregående år.

De mest berørte områder er igen Limfjorden, Det Sydfynske Øhav, det sydlige Lillebælt og Flensborg Fjord. Det fremgår af året første iltsvindrapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet.

Især i de åbne farvande er iltsvindet begrænset, mens der i juli-august udvikledes iltsvind eller kraftigt iltsvind i flere af de lavvandede områder og fjorde som Limfjorden, Det Sydfynske Øhav, sydlige Lillebælt og Flensborg Fjord.

Midt i august dækkede iltsvindet 2.850 kvadratkilometer, hvoraf de 376 var ramt af kraftigt iltsvind.

De allerværst ramte områder med kraftigt iltsvind var det sydlige Lillebælt og de tilstødende fjorde, der er kendt som områder, der igen og igen rammes af iltsvind.