I det fynske folks tjeneste

Bødesag om ræs på vandet for Højesteret

Hurtig sejlads med speedbåde i Svendborg Sund skal bedømmes af den øverste domstol.

Nu bliver spørgsmålet om speedbåde i Svendborg Sund taget helt til Højesteret.

Har politiet ret til at indføre regler om, at speedbåde ikke må sejle så hurtigt, at de planer - altså løfter sig op af vandet? Det spørgsmål lander nu i Højesteret, efter at først retten i Svendborg svarede nej, og Østre Landsret derefter sagde ja.

Sagen drejer sig om to speedbåde, der planede i Svendborg Sund i 2006. Førerne blev af Østre Landsret i september idømt bøder på 1500 kroner, fordi de overtrådte et sejladsreglement, som politiet har fastsat. I et afgrænset område af Svendborg Sund er det forbudt at plane.

Men både forsvarerne og byretten mente, at politiet ikke har hjemmel til at udstede den slags forbud. Politiloven giver kun ret til at udstede midlertidige forbud, lød det.