Brandøvelse i Svendborg Arrest

Flere brand- og politibiler rykkede fredag formiddag ud til domhuset i Svendborg for fuld udblæsning. Men det var bare en øvelse.

Øvelsen var arrangeret af Kriminalforsorgen for at teste beredskabet omkring arresten bag ved retten i Svendborg.

Proceduren er den, at ved brand i arresten skal politiet være til stede for at lukke brandfolkene ind.

Det var for at se, hvordan det fungerer, at øvelsen blev afholdt.

- Det fungerede fint, siger indsatsleder ved Beredskabet i Svendborg, Steffen Bruun.

Politiet var fremme efter tre minutter. Steffen Bruun var fremme to minutter senere fuldt af den første brandbil.

Alle aktører var på plads inden der var gået 10 minutter, oplyser Steffen Bruun.

Hemmelig aktion

For at gøre øvelsen så realistisk som muligt havde kun meget få personer kendskab til den.

Derfor kan nogen have troet, at der var tale om en rigtig brand.

Postyret var så stort, at dommeren i en meget omtalt sag om sexovergreb måtte afbryde retshandlingen for at berolige de tilstedeværende med, at det kun var en øvelse.