I det fynske folks tjeneste

Christiansminde snart som før 2. verdenskrig

Den populære strandpark "Christiansminde" i Svendborg skal i løbet af efteråret og vinteren gennemgå en gennemgribende renovering, der skal bringe området tilbage som det så ud før 2. verdenskrig.

De mange besøgende har slidt på området og vegatationen er ikke blevet plejet, så området i dag fremstår nedslidt og vildt bevokset. Men nu skal Christiansminde se ud som det gjorde før 2. verdenskrig.

- Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at genskabe det gamle smukke parkområde nedenfor villaerne, udtaler formanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Flemming Madsen.

En bærende del i renoveringen er at skabe udsyn til de historieske villaer de historiske Svea og Tårnborg, som er en vigtig del af områdets kulturhistorie.

Det betyder, at kommunen går i gang med et omfattende rydnings- og udtyndingsarbejde i bevoksningen for at genskabe udsynet til villaerne, der er opført af familien Weber.

Derudover skal renoveringen genskabe adgangspartiet til Christiansminde Strandpark, udsigten over sundet og samtidig skal skovsøerne oprenses.

Det samlede budget for renoveringen er på 1,3 millioner kroner. Pengene er fundet fra indtægten ved kommunens salg af hotelgrunden, og ved at kommunen har indgået en plejeaftale om arealet nedenfor villaerne Svea og Tårnborg.