Dagens Fantastiske Fællesskab: Motion binder landsbyen sammen

Det er lige meget, hvor langsomt du lunter. Stenstrup Trail og Teglparkstræning har plads til alle. De er med i Fantastiske Fællesskaber.

Sådan her beskriver Trail og Teglparkstræning - BDFL Stenstrup sig selv i deres indstilling:

Vi er et fællesskab, der er funderet i lokalsamfundet. Målet er at vise andre, at motion kan være både sjovt og hyggeligt og dermed skabe grundlag for, at flere bliver rørt - også dem, der ellers bliver hjemme. Der er ingen fordomme i fællesskabet. Alle er velkomne uanset alder, køn og tæningsniveau, og alle bliver budt velkomne, uanset om de kommer hver gang eller hver femte gang.

Vi forsøger at skabe et fællesskab, hvor vi har det hyggeligt og sjovt samtidig med, at vi passer på hinanden. Der er en gensidig respekt i fællesskabet, hvor den enkelte som udgangspunkt kun er forpligtet over for sig selv, men alle opfordres til at byde ind og være medarrangør.

Alle kan invitere til fællesskabet, og tit foregår det også ved køledisken i den lokale Brugs. Vi er blevet en naturlig del af bybilledet og har på et år fået skabt en samhørighed således, at vi bliver inddraget ved arrangementer i byen.

Hvad er formålet med fællesskabet?

Grupperne er oprettet med henblik på at skabe et forum, hvor børn og voksne kan motionere sammen udfra devisen om, at motion er sjovere i fællesskab!

Der er plads til alle - både trænede og utrænede, da vi tilrettelægger turene efter de fremmødte - Det handler IKKE om, hvor langt og stærkt man går, lunter eller løber - det handler om, at man kommer afsted.

Grupperne er åbne for medlemmerne og vi lægger op til, at alle kan invitere til træning. Så hvis man har lyst til at blive rørt ud over de 'planlagte' aktiviteter og ikke helt kan finde motivationen til at komme af sted selv, så kan man byde ind i fællesskabet.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Vi er et fællesskab for alle! Vi er inkluderende og favner hele lokalsamfundet.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Vi ønsker os en OCR bane til gavn for hele byen.

Besøg Stenstrup Trail og Teglparkstræning. 

FAKTA: