I det fynske folks tjeneste

Danmarks sejlende kulturarv i havsnød

Landets gamle bevaringsværdige skibe fattes penge og beder nu om nødhjælp. To er allerede konkurs og flere sat til salg med fare for udflagning til udlandet.

Landets gamle bevaringsværdige skibe fattes penge og beder nu om nødhjælp. To er allerede konkurs og flere sat til salg med fare for udflagning til udlandet.

Danmarks sejlende kulturarv er i akut økonomisk havsnød på grund af finanskrisen. Skibsbevaringsfonden beder nu Kulturministeren og Folketingets Kulturudvalg om nødhjælp for at forhindre, at de gamle bevaringsværdige både går til eller sælges til udlandet.

Omkring 185 større og mindre jagter, skonnerter, fiskefartøjer, slæbebåde er erklæret bevaringsværdige, Langt de fleste drives på privat basis uafhængigt af større indtægter. Men omkring 30 fartøjer behøver indtjening, som typisk hives om bord fra betalende gæster. Den årlige støtte på omkring 3,5 millioner kroner fra staten via Skibsbevaringsfonden er ikke nok.

En stor del af skibene bruges til chartersejlads, men den påkrævede sikkerhed kræver også mange investeringer.

I et åbent brev til Folketinget og kulturministeren samt landets havnekommuner peger Skibsbevaringsfonden nu på en stribe forslag, som kan redde de gamle skibe: Fritagelse for moms og afgifter på brændstof ligesom fiskeriet, lempeligere beskatning, tilskud til lejrskolesejlads og stop for en bekostelig jævnlig skibsmåling. Skibene ønsker også sidestilling med bevaringsværdige bygninger, så for eksempel istandsættelsesudgifter kan trækkes fra i skat.

- Den største del af den sejlende kulturarv er privat og modtager minimal støtte. Mange får slet ingenting og eksisterer kun på ejernes stædige indsats. Det er nødvendigt, at de får økonomiske vilkår at sejle under, der gør det muligt at drive dem fremover. Ellers vil flere skibe forsvinde inden for en overskuelig fremtid, siger museumsleder på Marstal Søfartsmuseum, Erik Kromann.