I det fynske folks tjeneste

Dansk firma straffes for Saddam-handel

Bilfirmaet Bukkehave handlede ulovligt med irakisk styre under Saddam Hussein og får konfiskeret 10 mio. kr.

Højesteret har afgjort, at bilfirmaet Bukkehave Corporation får konfiskeret 10 millioner kroner efter ulovlig handel med det irakiske styre under den nu afdøde diktator Saddam Hussein.

Dermed stadfæster Højesteret en dom fra Østre Landsret fra december sidste år. Samtidig har Højesteret besluttet, at staten skal betale sagens omkostninger.

Bilfirmaet Bukkehave Corporation i Svendborg solgte lastbiler og reservedele for 125 millioner kroner i perioden fra 2000 til 2002 til Irak.

Det skete under FN's handelsembargo mod styret og under det såkaldte program mad for olie, hvor styret i Bagdad fik lov til at sælge en vis mængde olie på verdensmarkedet i bytte mod mad og medicin.

For at få kontrakterne i hus indvilgede firmaet fra Svendborg i at betale en del af værdien for leveringen af lastbilerne til det irakiske styre, som dermed fik overprisen udbetalt.

- Dette var ulovligt, fordi betalingen for aftalerne stammede fra en FN-konto med midler, som stammede fra Iraks salg af olie, og midlerne herfra måtte udelukkende anvendes til indkøb af mad, medicin og andre fornødenheder, fastslår Højesteret.

Bagmandspolitiet havde oprindeligt, da sagen sidste år kørte i byretten i Svendborg, nedlagt påstand om, at firmaet skulle have konfiskeret 29,5 millioner kroner.

Byretten afgjorde dog, at Bukkehave kun skulle have konfiskeret 25 millioner kroner, hvilket i først landsretten og altså nu siden Højesteret blev nedsat til 10 millioner kroner.

To af de fem højesteretsdommere mener dog, at beløbet burde fastsættes til 20 millioner kroner.

Selve strafansvaret mod firmaets indehaver Christian Haar er forældet, og han kan derfor ikke straffes. Men fristen for konfiskation er ikke forældet.