Demensby klar i 2016

Fra næste år får dememte deres egen by i Svendborg, hvor de med værdighed og tryghed kan leve med deres sygdom.

De 6,4 millioner kroner til demensbyen har været afsat siden budgetforliget i Svendborg Kommune faldt på plads i Svendborg, men nu har økonomiudvalget endeligt godkendt økonomien og placeringen af demensbyen. 

-  I Svendborg Kommune lever mere end 1.000 borgere med demens og det tal forventes fordoblet inden for de næste tyve år. Jeg er rigtig glad for, at vi med etableringen af Bryghuset Svendborg Demensby bliver en af de første kommuner i Danmark, som giver mennesker med demens mulighed for at leve i en demensby, hvor de kan bevare deres selvbestemmelse og færdes trygt, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune, Hanne Ringgaard Møller.

Byen vil bestå af boliger, fælles indearealer med mulighed for aktiviteter, café og et stort rekreativt udeareal. Samtidig vil indsatsen for demenspatienter fortsætter på andre enheder i byen.

- Vi har i dag nogle velfungerende demensafsnit med høj faglighed og tværfagligt samarbejde på andre plejecentre i kommunen. De steder vil vi fortsat have brug for. Med Bryghuset Svendborg Demensby får vi mulighed for målrettet at arbejde med gode rammers betydning for demente borgeres trivsel. Det vil give viden og erfaring, som de øvrige plejecentre også vil profitere af, siger Hanne Ringgaard Møller.

I Danmark lever ca. 84.000 borgere med demens, og sygdommen er i vækst.

 

Indslag fra september: Som det første sted i landet får de demente i Svendborg deres helt egen bydel. Efter gårsdagens budgetforlig i Svendborg er forligsparterne  blevet enige om at afsætte penge til en demensby i Svendborg.