I det fynske folks tjeneste

Den Sociale Kapitalfond investerer i Gamle Mursten

Virksomheden, der har specialiseret sig i genbrug af gamle byggematerialer, er den seneste virksomhed, Den Sociale Kapitalfond har investeret i.

01:32

1 af 2

Gamle Mursten er en af Danmarks førende virksomheder inden for genbrug af byggematerialer, og virksomheden maskinrenser gamle mursten på to fabrikker i Svendborg og Hedehusene.

Når murstenene genbruges til nye byggeprojekter, spares miljøet for store mængder CO2.

Samtidig er størstedelen af medarbejderne tidligere udsatte ledige, herunder psykisk sårbare mennesker.

Hos Gamle Mursten bliver de en del af et arbejdsfællesskab, udvikler kompetencer og udnytter deres ressourcer til gavn for virksomheden, kunderne og miljøet.

Den Sociale Kapitalfond investerer 2,6 millioner kroner i Gamle Mursten, og for direktør Claus Juul Nielsen betyder investeringen, at han kan styrke virksomhedens indsats for både miljømæssig og social bæredygtighed i samfundet:

- Vi driver en forretning på markedsvilkår, og vores kunder køber vores produkter, fordi de er smukke og miljøvenlige. Men inklusion af medarbejdere fra det rummelige arbejdsmarked er efterhånden blevet en helt central del af vores identitet og kultur. Med Den Sociale Kapitalfond i ryggen får vi både økonomiske ressourcer og rådgivning, som forhåbentlig gør, at vi kan videreudvikle vores sociale indsats, hånd i hånd med at vi ruster forretningen til den store efterspørgsel på gamle mursten, siger han.

Passer til investeringen

I Den Sociale Kapitalfond er Gamle Mursten et godt eksempel på den type virksomheder, der passer til fondens investeringsfokus.

- Gamle Mursten er en etableret virksomhed i feltet af små og mellemstore virksomheder med et stærkt koncept og en lovende forretning, der arbejder målrettet for at skabe nye muligheder til udsatte mennesker i samfundet. Med vores investering kan Gamle Mursten styrke deres sociale model, udvikle deres forretning og over tid skabe flere arbejdspladser for udsatte ledige, siger Lars Jannick Johansen.

Se video om Gamle Mursten

Fakta om Den Sociale Kapitalfond

Den Sociale Kapitalfond blev stiftet af TrygFonden med en donation på 25 mio. kr. i
2011 og er Danmarks første sociale venturefond.
􀁸 TrygFonden donerer yderligere 50 mio. kr. over de næste fem år.
􀁸 Den Sociale Kapitalfond investerer kapital og kompetencer i sociale virksomheder for at
styrke deres vækst og bæredygtighed.
􀁸 Siden Den Sociale Kapitalfonds etablering er der investeret i foreløbig
fem virksomheder.
􀁸 Den Sociale Kapitalfond er ”social first”. Den investerer i form af lån eller egenkapital på
lempelige vilkår samt prioriterer sociale resultater før rent økonomiske.
􀁸 Investeringerne fra Den Sociale Kapitalfond skal tilbagebetales over tid, så kapitalen
kan geninvesteres i nye sociale virksomheder.
􀁸 Den Sociale Kapitalfond er etableret i et samarbejde mellem direktør og initiativtager
Lars Jannick Johansen og TrygFonden med professionel støtte fra advokatvirksomheden
Accura og revisions- og rådgivningsvirksomheden KPMG.
􀁸 Managementvirksomheden Accenture er sammen med Accura og KPMG
kompetencepartnere for Den Sociale Kapitalfond og bidrager med en omfattende pro
bono indsats til fondens arbejde.
􀁸 Udover kompetencepartnerne bidrager Den Sociale Kapitalfonds managementteam og
advisory board med førende eksperter fra ind- og udland med kompetencestøtte og
forretningsmæssig sparring til porteføljevirksomhederne.
􀁸 Den Sociale Kapitalfond stiller typisk også med en person i bestyrelsen i den
virksomhed, der investeres i.