Direktører stopper i Svendborg Kommune

To af Svendborg Kommunes topchefer har besluttet at kvitte deres job til næste forår. Det drejer sig om plan- og kulturdirketør Mogens Pedersen og erhvervsdirektør Søren Stensbo-Smidt.

Svendborg Kommune skal nu bruge det næste lille års tid på at analysere den fremtidige struktur i kommunen.

- Hvilket resultat vi ender med, er det for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt. Derfor kan jeg heller ikke sige noget om antallet af direktører efter den 1. april 2009, siger Erik Meldgård Bendorf.

Mogens Pedersen, der er 61 år, har indgået en generationsskifteaftale der betyder at han stopper 31. marts 2009. Sørens Stensbo-Smidt åremålsansættelse stopper også 31. marts, og han har bebudet, at han ikke vil søge jobbet som erhvervsdirektør igen.