I det fynske folks tjeneste

Efterskoler: Besparelser vil ramme hårdt

Regeringens forslag til den kommende finanslov lægger op til er loft over tilskuddet til landets efterskoler. Det vil ramme efterskolerne hårdt, siger skolernes fynske formand.

Foto: Pernille Gram

I forslaget til finansloven fremgår det, at der fra skoleåret 2017-18 vil blive lagt et loft over tilskuddet til landets efterskoler. Regeringen vil på den måde spare 60 millioner kroner.

De fleste af landets efterskoler har i dag 42 undervisningsuger om året - enkelte har 43 undervisningsuger. Men finanslovsforslaget vil betyde, at efterskolerne kun kan få statstilskud til 41 skoleuger.

Efterskolerne skal så selv finansiere yderligere undervisningsuger.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg er fuldstændigt uforstående overfor regeringens forslag, lyder der fra Efterskoleforeningens fynske formand Troels Borring.

- Færre skoleuger giver mindre undervisning. Forslaget har betydning for en stor gruppe af elever, der har læringsmæssige udfordringer. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at træne deres faglige færdigheder, og forslaget vil i praksis betyde, at eleverne får mindre undervisning og læring, siger Troels Borring.

Troels Borring frygter, at flere efterskoler bliver nødt til at lukke.

- Vi ved ved, at en del efterskoler ikke har det økonomiske overskud til at nedjustere antallet af skoleuger uden at være i fare for at lukke.